نشست صمیمی کانون عصر رشد با حضور تولیدکنندگان استان برگزار گردید

روز دوشنبه ٩٧/٩/٢۶نشست صمیمی و پرسش و پاسخ با حضور آقایان آخوندی و دکتر توانگر در خصوص مسائل صنعت در دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار گردید.

یادداشت برگزارکنندگان نشست :

جلسه دیروز  با “آقای اخوندی” بزرگوار و “دکتر توانگر” عزیز یه جلسه دو ساعته و نیمه بود و تقریبا جز معدود جلساتی در دانشگاه بود که دانشجو بعد یه ساعت نمی گفت “استاد خسته نباشید”!
از دیگر ویژگی های این برنامه، اداره جلسه توسط تمام اعضا بود! یعنی هر کی دلش خواست اومد پشت تریبون حرف زد، نقد کرد، پیشنهاد داد، حتی یکی از دانشجوها همونجا گوشیش رو وصل کرد به لب تابو طرحشو ارائه داد!
خلاصه اینکه خروجی جلسه دیروز این شد:
۱-اعلام آمادگی دانشجویان برای تیم بندی و حضور در واحدهای تولیدی طبق ساختار پیشنهادی (عصر رشد در حال طبقه بندی و برنامه ریزی است.).
۲-گفتمان سازی “ارتباط صنعت و دانشجو” با در نظر گرفتن بدترین سناریو (یعنی پیش فرض این است که هیچ کمکی از سمت دانشگاه و دولت نخواهد شد.).
۳- طرح دو ایده برای واحد تولیدی جناب آخوندی (عصر رشد در حال هماهنگی برای حضور این نفرات در واحد تولیدی است.).