جلسه اعضای کانون علمی تحقیقاتی عصر رشد

روز دوشنبه ۹۷/۹/۱۲ جلسه اعضای کانون علمی تحقیقاتی عصر رشد با حضور حجت الاسلام شاهدی مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار گردید.