سومین جلسه هم اندیشی اساتید در نیمسال تحصیلی اول ۹۷-۹۸

 سومین جلسه هم اندیشی اساتید در نیمسال تحصیلی اول ۹۷-۹۸، روز دوشنبه ۷ آبان ماه ۹۷ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۱۵ صبح در محل کتابخانه مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین، واقع در ساختمان علامه طباطبایی طبقه همکف، برگزار  شد. 

موضوعات:

۱-   ادامه تفسیر خطبه متقین: توسط حاج آقا شاهدی ۳۰ دقیقه

۲-   طرح موضوع فلسفه مهندسی: توسط آقای دکتر چناقلو ۳۵ دقیقه

۳-   بحث آزاد پیرامون فلسفه مهندسی: توسط همکاران محترم ۴۰ دقیقه

هم اندیشی دانشگاه صنعتی سهند تبریز