مقالات اساتید حوزه علمیه طالبیه تبریز در همایش ملی بررسی اندیشه های علمی آیت الله سبحانی

لیست سری اول مقالات در حال نگارش :

۱ – نقش آیات در تدوین اندیشه های اصولی در آثار آیت الله سبحانی – حجت الاسلام و المسلمین حسین نژاد

۲ – نقش روایات اهل بیت در تدوین اندیشه های اصولی در آثار آیت الله سبحانی – حجت الاسلام والمسلمین عالی

۳ – بررسی تطبیقی اصول عملیه در آثار حضرت امام و آیت الله سبحانی – حجت الاسلام والمسلمین سیدی ثانی

۴ – بررسی تطبیقی ساختار الوسیط و اصول مظفر – حجت الاسلام نظافت

۵ – بررسی تطبیقی ساختار الموجز و حلقه اولی – حجت الاسلام والمسلمین قربانی

۶ – بررسی نقدهای آیت الله سبحانی بر مباحث الفاظ کفایه – حجت الاسلام عظیمیان

۷ – مبانی اجتهاد در کتاب الموجز – حجت الاسلام و المسلمین بدری

۸ – بررسی پیش فرض های فلسفی مباحث الفاظ الموجز – حجت الاسلام اسدی

۹ – بررسی تطبیقی ساختار الموجز و الوجیز

۱۰ – بررسی تطبیقی اصول عملیه در آثار شیخ انصاری و آیت الله سبحانی – حجت الاسلام و المسلمین صادقیان