اولین جلسه هم اندیشی اساتید خواهر در سال۹۷

جلسه هم اندیشی روز سه شنبه ۹۷/۴/۱۹ با حضور مسئول نهاد رهبری و اساتید خواهر در دفتر نهاد رهبری دانشگاه برگزار گردید.