تقدیر از دانشجویان عصر رشد با حضور شورای اساتید

نشست صمیمی و تقدیر از هسته دانشجویی کانون علمی، تحقیقاتی و صنعتی عصر رشد با حضور شورای اساتید این کانون و هسته دانشجویی عصر رشد، صبح دوشنبه مورخ ۳۰ بهمن در مرکز مطالعات علم و دین برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام شاهدی، رئیس مرکز مطالعات و آقایان دکتر چناقلو، اکبری و سیم جو به نمایندگی از شورای اساتید عصر رشد ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته تاکنون، به راه بلند و پرچالش پیش رو اشاره کردند و شکل گیری و توسعه این قبیل گروه ها را راهکار بهبود شرایط دانشگاه، صنعت و جامعه عنوان کردند.

در ادامه این نشست دانشجویان به بیان نظرات خود پرداختند و توسط اساتید مورد تقدیر قرار گرفتند.

گفتنی است که در یکسال گذشته کانون عصر رشد ضمن درگیر کردن متخصصین رشته های متفاوت و تحقیق در مباحث بین رشته ای که منجر به بهبود وضعیت ارتباط صنعت و دانشگاه می شود در حال عملیاتی کردن برخی پروژه های تخصصی به منظور بهبود شرایط صنعت و دانشگاه می باشد.