کتابهای اختصاصی مرکز علم و دین

لیست کتاب های موجود در کتابخانه مرکز مطالعات علم و دین
ردیف نام کتاب نویسنده موضوع
۱ تفرج صنع (گفتارهایی در اخلاق و صنعت و علوم انسانی) عبدالکریم سروش کلام جدید
۲ قبض و بسط تئوریک شریعت (نظریه تکامل معرفت دینی) عبدالکریم سروش کلام جدید
۳ آئین در آیینه ( مروری بر آراء دین شناسانه عبدالکریم سروش) سروش دباغ کلام جدید
۴ مدارا و مدیریت عبدالکریم سروش کلام جدید
۵ مشکات ( مجموعه آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی) آیت الله محمد تقی مصباح یزدی کلام جدید
۶ منزلت عقل در هندسه معرفت دینی آیت الله جوادی آملی کلام جدید
۷ جستارهایی در باب دین و دنیای مدرن سید محمود نبویان کلام جدید
۸ تحلیل کارکردهای دین در جامعه سنتی و مدرن امان الله فصیحی کلام جدید
۹ فرهنگ واژه ها ( درآمدی بر مکاتب و اندیشه های معاصر) عبدالرسول مشکات(بیات) کلام جدید
۱۰ مجموعه مقالات دومین همایش نو اندیشی دینی دانشگاه شهید بهشتی کلام جدید
۱۱ مجموعه مقالات سومین همایش نو اندیشی دینی (جامعیت و پویایی اسلام (اقتصاد و سیاست)) دانشگاه شهید بهشتی کلام جدید
۱۲ قلمرو دین ( در تعیین مفروضات اساسی، ارزش ها، رفتار ها و نماد ها) علیرضا پیروزمند کلام جدید
۱۳ فلسفه اخلاق آیت الله محمد تقی مصباح یزدی کلام جدید
۱۴ چهارمین نشست اندیشه های راهبردی آزادی – جلد اول دبیر خانه نشست اندیشه های اسلامی کلام جدید
۱۵ چهارمین نشست اندیشه های راهبردی آزادی – جلد دوم دبیر خانه نشست اندیشه های اسلامی کلام جدید
۱۶ جامعه مدنی دکتر حمید مولانا کلام جدید
۱۷ فلسفه حقوق بشر ( سلسله بحث های فلسفه دین) آیت الله جوادی آملی کلام جدید
۱۸ هرمنوتیک تطبیقی  بررسی همانندی فلسفه تأویل در اسلام و غرب
(ویراست و افزونه دوم)
دکتر قاسم پورحسن کلام جدید
۱۹ نقد و بررسی نظریه عرفی شدن در ایران صادق گلستانی کلام جدید
۲۰ انسان شناسی (مجموعه کتب آموزشی از راه دور) محمود رجبی کلام جدید
۲۱ درآمدی بر انسان شناسی اسلامی (ویژه رشته های فنی و مهندسی) محمد عباس زاده جهرمی، لطف الله دژکام کلام جدید
۲۲ پُلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دین دکتر سید حسن حسینی کلام جدید
۲۳ نسبت دین و دنیا ( بررسی و نقد نظریه سکولاریسم) آیت الله جوادی آملی کلام جدید
۲۴ گستره دین ( ویراستی از کتاب انتظار بشر از دین) آیت الله جوادی آملی کلام جدید
۲۵ درآمدی بر مبانی و فرآیند شکل گیری مدرنیته مهدی مشکی کلام جدید
۲۶ خدا و دین در جهان پسامدرن دیوید ری گریفین کلام جدید
۲۷ دومین نشست اندیشه های راهبردی عدالت دبیر خانه نشست اندیشه های اسلامی کلام جدید
۲۸ مبانی انسان شناسی در قرآن دکتر عبدالله نصری کلام جدید
۲۹ شریعت در آینه معرفت( بررسی و نقد نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت) آیت الله جوادی آملی کلام جدید
۳۰ تاریخ فلسفه دین آلن پی.اف. سل
ترجمه: دکتر آیت اللهی
کلام جدید
۳۱ ارزش معرفت شناختی تجربه دینی سی.اف.دیویس ترجمه: دکتر شیروانی و دکتر شیدان شد کلام جدید
۳۲ روشنگری دینی  – جلد ۱ دکتر سید مصطفی محقق داماد کلام جدید
۳۳ روشنگری دینی  – جلد ۲ دکتر سید مصطفی محقق داماد کلام جدید
۳۴ پادزهر – در دفع انکار نزول وحی ( پاسخی فشرده به کتاب بسط تجربه نبوی) دکتر احمد احمدی کلام جدید
۳۵ وحی نبوی – بررسی نقش پیامبر در پدیده وحی علی ربانی گلپایگانی کلام جدید
۳۶ مسئله وحی – با نگاهی به مکاتبات آیت الله سبحانی و دکتر سروش محمد عرب صالحی کلام جدید
۳۷ بسط تجربه نبوی عبدالکریم سروش کلام جدید
۳۸ وحی و جایگاه پیامبر اکرم (ص) – دیدگاه های آیت الله جعفر سبحانی، عبدالکریم سروش و… جواد اژه ای کلام جدید
۳۹ خاتمیت و ولایت محمد سعید بهمن پور، آیت الله جعفر سبحانی، عبدالکریم سروش کلام جدید
۴۰ تجربه دینی و مکاشفه عرفانی محمد تقی فعالی کلام جدید
۴۱ آفتاب و سایه ها – نگرشی بر جنبش های نوظهور معنویت گرا محمد تقی فعالی کلام جدید
۴۲ ضرورت قلمرو دین علی ربانی گلپایگانی کلام جدید
۴۳ قلمرو دین سید محمد علی داعی نژاد کلام جدید
۴۴ دین در جهان معاصر سید محمد علی داعی نژاد کلام جدید
۴۵ آزادی و دین سالاری – سلسله مسائل جدید کلامی  آیت الله جعفر سبحانی کلام جدید
۴۶ اومانیسم تونی دیویس
ترجمه: عباس مخبر
کلام جدید
۴۷ دریای ایمان دان کیوبیت
ترجمه: حسن کامشاد
کلام جدید
۴۸ ریشه ها و نشانه های سکولاریسم علی ربانی گلپایگانی کلام جدید
۴۹ سکولاریزم در جهان عرب حمید رضا شریعت مداری کلام جدید
۵۰ اسلام و سکولاریسم نوشته: جمعی از مؤلفان
گردآوری و ترجمه: مهدی حجت
کلام جدید
۵۱ دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی محمدرضا بیات کلام جدید
۵۲ آیت افسون گری – تحلیل و بررسی زمینه های فکری عبدالکریم سروش و پیدایش حلقه کیان سید مهدی موسوی کلام جدید
۵۳ عرفی شدن دین آیت الله جعفر سبحانی کلام جدید
۵۴ تعدد قرائت ها آیت الله محمد تقی مصباح یزدی کلام جدید
۵۵ نقد آرای هرمنوتیکی مجتهد شبستری علی ربانی گلپایگانی کلام جدید
۵۶ منطق فهم دین – دیباچه واره ای بر روش شناسی اکتشاف گزاره ها و آموزه های دینی علی اکبر ارشاد کلام جدید
۵۷ مبانی و پیش انگاره های فهم دین حمیدرضا شاکرین کلام جدید
۵۸ فلسفه دین جان هیک
ترجمه: بهزاد سالکی
کلام جدید
۵۹ معنای متن: پژوهشی در علوم قرآن نصر حامد ابوزید
ترجمه: مرتضی کریمی نیا
کلام جدید
۶۰ متن، قدرت، حقیقت نصر حامد ابوزید
ترجمه: احسان موسوی خلخالی
کلام جدید
۶۱ ساختار و هرمنوتیک بابک احمدی کلام جدید
۶۲ زندگی در دنیای متن – شش گفت و گو، یک بحث پل ریکور
ترجمه: بابک احمدی
کلام جدید
۶۳ نقدی بر قرائتِ رسمی از دین ( بحران ها، چالش ها، راه حل ها ) دکتر محمد مجتهد شبستری کلام جدید
۶۴ تأملاتی در قرائت انسانی از دین دکتر محمد مجتهد شبستری کلام جدید
۶۵ از شریعتی عبدالکریم سروش کلام جدید
۶۶ صراط های مستقیم عبدالکریم سروش کلام جدید
۶۷ پلورالیسم گرگور مک لنان
ترجمه: جهانگیر معینی
کلام جدید
۶۸ تحلیل و نقد پلورالیسم دینی علی ربانی گلپایگانی کلام جدید
۶۹ قرآن و پلورالیزم محمدحسن قدردان قراملکی کلام جدید
۷۰ پلورالیزم دینی یا کثرت گرایی آیت الله جعفر سبحانی کلام جدید
۷۱ رویکرد های مختلف به پلورالیزم دینی ( به سوی الهیات ناظر به همه ادیان) گلین ریچاردز، ترجمه: رضا گندمی نصر آبادی و احمد رضا مفتاح کلام جدید
۷۲ عقل و اعتقاد دینی – درآمدی بر فلسفه دین مایکل پترسون، ویلیام هاسکر، بروس رایشنباخ، دیوید بازینجر
ترجمه: احمد نراقی، ابراهیم سلطانی
کلام جدید
۷۳ فلسفه دین و کلام جدید محمد صفر جبرئیلی کلام جدید
۷۴ کلام جدید با رویکرد اسلامی عبدالحسین خسروپناه کلام جدید
۷۵ انتظارات بشر از دین عبدالحسین خسروپناه کلام جدید
۷۶ مسائل جدید کلامی و فلسفه دین (۱) عبدالحسین خسروپناه کلام جدید
۷۷ مسائل جدید کلامی و فلسفه دین (۲) عبدالحسین خسروپناه کلام جدید
۷۸ مسائل جدید کلامی و فلسفه دین (۳) عبدالحسین خسروپناه کلام جدید
۷۹ کلام جدید با رویکرد تطبیقی محمد محمدرضایی کلام جدید
۸۰ جستارهایی در کلام جدید محمد محمدرضایی، محمدرضا بیات و… کلام جدید
۸۱ درآمدی بر کلام جدید هادی صادقی کلام جدید
۸۲ درآمدی بر کلام جدید علی ربانی گلپایگانی کلام جدید
۸۳ دین شناسی – سلسله بحث های فلسفه دین آیت الله جوادی آملی کلام جدید
۸۴ مجموعه مقالات برتر – مقالات برگزیده هشتمین جشنواره حکمت مطهر دانشگاهیان سراسر کشور پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی کلام جدید
۸۵ مباحثی در کلام جدید دکتر علی شیروانی و همکاران کلام جدید
۸۶ خدا در اندیشه فیلسوفان غرب  – جلد سوم هانس کونگ
مترجم: حسن قنبری
کلام جدید
۸۷ ارسطو در جهان امروز جلال ستاری کلام جدید
۸۸ نهاد ناآرام جهان عبدالکریم سروش کلام جدید
۸۹ آسیا در برابر غرب داریوش شایگان کلام جدید
۹۰ رازدانی و روشنفکری و دینداری عبدالکریم سروش کلام جدید
۹۱ ادب قدرت، ادب عدالت عبدالکریم سروش کلام جدید
۹۲ حدیث بندگی و دلبردگی عبدالکریم سروش کلام جدید
۹۳ مکتب در فرآیند تکامل – نظری بر تططّور فکری تشیّع در سه قرن نخستین سیّد حسین مدرسی طباطبایی
ترجمه: هاشم ایزد پناه
کلام جدید
۹۴ دین در ترازوی اخلاق – پژوهشی در باب نسبت میان اخلاق دینی و اخلاق سکولار ابوالقاسم فنایی کلام جدید
۹۵ کاوش های عقل عملی – فلسفه اخلاق مهدی حائری یزدی – با تجدید نظر مؤلف کلام جدید
۹۶ کاوشی در معنویت های نوظهور – بررسی ده جریان فعال در ایران حمزه شریفی دوست کلام جدید
۹۷ در رهگذار باد و نگهبان لاله – جلد ۱ مصطفی ملکیان کلام جدید
۹۸ در رهگذار باد و نگهبان لاله – جلد۲ مصطفی ملکیان کلام جدید
۹۹ مشتاقی و مهجوری  – گفت و گوهایی در باب فرهنگ و سیاست مصطفی ملکیان کلام جدید
۱۰۰ حدیث آرزومندی – جستارهایی در عقلانیت و معنویت مصطفی ملکیان کلام جدید
۱۰۱ کاریز – متن سخنرانی های : عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری، مصطفا ملکیان، حسن یوسفی اشکوری، … کانون پژوهشی.فرهنگی دکتر علی شریعتی. دانشجویان دانشگاه اصفهان کلام جدید
۱۰۲ راهی به رهایی – جستارهایی در عقلانیت و معنویت مصطفی ملکیان کلام جدید
۱۰۳ بنیاد مابعدالطبیعۀ اخلاق ( گفتاری در حکمت و کردار) ایمانوئل کانت
ترجمه: حمید عنایت، علی قیصری
کلام جدید
۱۰۴ انسان، مادیگری و اسلام  – درباره مذاهب، فرویدیسم، فرد و جامعه محمد قطب کلام جدید
۱۰۵ دانش هرمنوتیک ، مطالعه تاریخ ویلهلم دیلتای
ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی
کلام جدید
۱۰۶ تشکل جهان تاریخی در علوم انسانی ویلهلم دیلتای
ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی
کلام جدید
۱۰۷ فلسفه سیاست – سلسله دروس اندیشه های بنیادین اسلامی(۶) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) کلام جدید
۱۰۸ درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام محمود فتحعلی کلام جدید
۱۰۹ فلسفه سیاسی اسلام – سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی (۶) محمدجواد نوروزی کلام جدید
۱۱۰ کاوشهایی پیرامون ولایت – تحلیلی از مسائل مربوط به امامت و ولایت آیت الله جعفر سبحانی کلام جدید
۱۱۱ ولایت فقیه – پرسش ها و پاسخ ها دکتر ابراهیم کلانتری کلام جدید
۱۱۲ ولایت فقیه – پیشینه، ادلّه و حدود اختیارات حجت الاسلام دکتر علی کربلایی پازوکی کلام جدید
۱۱۳ رهبر و رهبری حمیدرضا شاکرین، محسن ملک افضلی اردکانی، سید سجاد ایزدهی کلام جدید
۱۱۴ ولایت و رهبری در اسلام آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی کلام جدید
۱۱۵ ولایت فقیه در کلام سیاسی شیعه دکتر غلامرضا بهروزی لک کلام جدید
۱۱۶ نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی کلام جدید
۱۱۷ در پرتو ولایت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی کلام جدید
۱۱۸ پیشینه ها و مبانی ولایت فقیه نزد علمای شیعه حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن حیدری کلام جدید
۱۱۹ ولایت، رهبری، روحانیت شهید آیت الله دکتر بهشتی کلام جدید
۱۲۰ مبانی کلامی حکومت دینی غفار شاهدی کلام جدید
۱۲۱ مردم سالاری دینی مسعود پورفرد کلام جدید ,
۱۲۲ سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه – جلد اول – مجموعه مقالات به اهتمام: شریف لک زایی کلام جدید
۱۲۳ درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام احمد جهان بزرگی کلام جدید
۱۲۴ دین و دولت علی ربانی گلپایگانی کلام جدید
۱۲۵ سیر حکمت در اروپا – و رسالۀ گفتار در روش راه بردن عقل(رنه دکارت) محمدعلی فروغی  فلسفه
۱۲۶ روح فلسفۀ قرون وسطی اتین ژیلسون
ترجمه: علی مراد داودی
 فلسفه
۱۲۷ پانصد سال حیات فرهنگی غرب ( تاریخ پانصد ساله) ژاک برزون
ترجمه: ابوتراب سهراب
 فلسفه
۱۲۸ مقدمه بر تاریخ علم – از هومر تا عمر خیام – جلد اول جورج سارتن
ترجمه: غلامحسین صدری افشاری
 فلسفه
۱۲۹ مقدمه بر تاریخ علم – علم و اندیشه علمی در سدۀ دوازدهم – جلد دوم – بخش اول جورج سارتن
ترجمه: غلامحسین صدری افشاری
 فلسفه
۱۳۰ مقدمه بر تاریخ علم – علم و اندیشه علمی در سدۀ سیزدهم – جلد دوم – بخش دوم جورج سارتن
ترجمه: غلامحسین صدری افشاری
 فلسفه
۱۳۱ مقدمه بر تاریخ علم – علم و اندیشه علمی در نیمه اول سدۀ چهاردهم – جلد سوم – بخش اول جورج سارتن
ترجمه: غلامحسین صدری افشاری
 فلسفه
۱۳۲ مقدمه بر تاریخ علم – علم و اندیشه علمی در نیمه دوم سدۀ چهاردهم – جلد سوم – بخش دوم جورج سارتن
ترجمه: غلامحسین صدری افشاری
 فلسفه
۱۳۳ مقدمه بر تاریخ علم – نمایه – جلد چهارم جورج سارتن
ترجمه: نسترن حکمی
 فلسفه
۱۳۴ تاریخ علم دمپی یر
ترجمه: عبدالحسین آذرنگ
 فلسفه
۱۳۵ تاریخ فلسفه اسلام هانری کربن
ترجمه: جواد طباطبایی
 فلسفه
۱۳۶ تاریخ فلسفه غرب برتراند راسل
ترجمه: نجف دریابندری
 فلسفه
۱۳۷ تاریخ فلسفه ویل دورانت
ترجمه: عباس زریاب خوئی
 فلسفه
۱۳۸ تاریخ فلسفه در جهان اسلامی حنا فاخوری و خلیل جر
ترجمه: عبدالمحمد آیتی
 فلسفه
۱۳۹ تاریخ فلسفه ی راتلج – از آغاز تا افلاطون – جلد یک سی.سی.تایلور
ترجمه حسن مرتضوی
 فلسفه
۱۴۰ تاریخ فلسفه ی راتلج – از ارسطو تا آگوستین – جلد دوم دیوید فورلی
ترجمه: علی معظمی
 فلسفه
۱۴۱ تاریخ فلسفه ی راتلج – فلسفه سده های میانه – جلد سوم جان مارنبون
ترجمه: حسن مرتضوی
 فلسفه
۱۴۲ تاریخ فلسفه ی راتلج – رنسانس و عقل باوری سدۀ هفدهم – جلد چهارم ج.اچ.آر.پارکینسون
حسن مرتضوی
 فلسفه
۱۴۳ تاریخ فلسفه ی راتلج – فلسفه بریتانیایی و عصر روشنگری – جلد پنجم استوارت براون
علی معظمی
 فلسفه
۱۴۴ نظام معرفت شناسی صدرایی عبدالحسین خسروپناه، حسن پناهی آزاد  فلسفه
۱۴۵ درآمدی بر نظریه معرفت نوح لموس
ترجمه: مهدی فرجی پاک، عاطفه حقی
 فلسفه
۱۴۶ درآمدی بر معرفت شناسی چارلز لاندسمان
ترجمه: مهدی مطهری
 فلسفه
۱۴۷ نگاهی معرفت شناختی به وحی، الهام، تجربه دینی و عرفانی و فطرت محمد حسین زاده  فلسفه
۱۴۸ معرفت شناسی – سلسله دروس اندیشه های بنیادین اسلامی محمد حسین زاده  فلسفه
۱۴۹ درآمدی بر معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی – سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی (۱) محمد حسین زاده  فلسفه
۱۵۰ معرفت فلسفی – فصل نامه علمی پژوهشی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)  فلسفه
۱۵۱ پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی محمد حسین زاده  فلسفه
۱۵۲ معیار ثبوتی صدق قضایا احمد حسین شریفی  فلسفه
۱۵۳ آشنایی با علوم اسلامی ( کلام ، فلسفه، عرفان ) رضا برنجکار  فلسفه
۱۵۴ نگاهی انتقادی به معرفت شناسی جدید نیکلاس اوریت، الیک فیشر
ترجمه: حسن عبدی
 فلسفه
۱۵۵ مجموعه رسائل فلسفی کندی ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی
ترجمه: سید محمود یوسف ثانی
 فلسفه
۱۵۶ فلسفه ما ( برسی های بنیادی درباره مکتب های مختلف فلسفی) شهید آیت الله سید محمدباقر صدر
ترجمه: آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری
 فلسفه
۱۵۷ فلسفۀ مشاء با تکیه بر اهم آراء ابن سینا دکتر محمد ذبیحی  فلسفه
۱۵۸ مبانی منطق جدید دکتر لطف الله نبوی  فلسفه
۱۵۹ درآمدی به منطق جدید ضیاء موحد  فلسفه
۱۶۰ تاریخ فلسفه اسلامی حسن معلمی، اکبر میر سپاه، علی شیروانی، محمد باقر قیومی، عسکری سلیمانی، علی دژاکام، محمدرضا کاشفی  فلسفه
۱۶۱ آموزش فلسفه – جلد یک آیت الله محمد تقی مصباح یزدی  فلسفه
۱۶۲ آموزش فلسفه – جلد دوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی  فلسفه
۱۶۳ کلیات فلسفه علی شیروانی  فلسفه
۱۶۴ سیر فلسفه در جهان اسلام ماجد فخری
ترجمه زیر نظر: نصرالله پور جوادی
 فلسفه
۱۶۵ رسائل فلسفی فارابی ابونصر فارابی
ترجمه: سعید رحیمیان
 فلسفه
۱۶۶ قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی – جلد اول غلامحسین ابراهیمی دینانی  فلسفه
۱۶۷ قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی – جلد دوم غلامحسین ابراهیمی دینانی  فلسفه
۱۶۸ تاریخ فلسفه اسلامی – جلد اول سید حسین نصر
الیور لیمن
 فلسفه
۱۶۹ تاریخ فلسفه اسلامی – جلد دوم سید حسین نصر
الیور لیمن
 فلسفه
۱۷۰ تاریخ فلسفه اسلامی – جلد سوم سید حسین نصر
الیور لیمن
 فلسفه
۱۷۱ تاریخ فلسفه اسلامی – جلد چهارم سید حسین نصر
الیور لیمن
 فلسفه
۱۷۲ تاریخ فلسفه اسلامی – جلد پنجم سید حسین نصر
الیور لیمن
 فلسفه
۱۷۳ تهافُت التَّهافُت ( در جواب تهافت الفلاسفه غزالی) ابولولید محمد بن رشد اندلسی
ترجمه: دکتر علی اصغر حلبی
 فلسفه
۱۷۴ حکمت مشاء یارعلی کرد فیروزجایی  فلسفه
۱۷۵ نقدی بر تَهافت الفَلاسَفۀ غزالی آیت الله سید جلال الدین آشتیانی  فلسفه
۱۷۶ مجموعه رسائل شیخ الرئیس ابن سینا – ترجمه هفده رساله سید محمود طاهری  فلسفه
۱۷۷ دو مجدّد  – پژوهش هایی درباره محمد غزالی و فخر رازی نصرالله پورجوادی  فلسفه
۱۷۸ دنیای سوفی – داستانی درباره تاریخ فلسفه یوسِتین گُردِر
ترجمه: حسن کامشاد
 فلسفه
۱۷۹ آشنایی با معرفت شناسی محسن زمانی  فلسفه
۱۸۰ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و فلسفه فرهنگ علی اصغر مصلح  فلسفه
۱۸۱ تحلیل معرفت – درآمدی بر معرفت شناسی نو صدرایی (۱) عبدالحسین خسروپناه، مهدی عاشوری  فلسفه
۱۸۲ آموزش فلسفه ( بررسی تطبیقی شرح منظومه و نهایه الحکمه) دکتر محسن ایزدی  فلسفه
۱۸۳ آشنایی با فیلسوفان مسلمان – خواجه نصیرالدین طوسی سید فضل الله حسینی، غلامرضا میناگر  فلسفه
۱۸۴ ملاصدرا به روایت ما دکتر رضا اکبری  فلسفه
۱۸۵ حکمت جاودانه حسن معلمی  فلسفه
۱۸۶ تبیین و نقد نظریه ماده و صورت در فلسفۀ اسلامی و مقایسه آن با فیزیک کوانتوم نفیسه مصطفوی  فلسفه
۱۸۷ فلسفه چیست؟ – تحلیلی در: چیستی فلسفه، فلسفه کارآمد، روش درست تفکر، فلسفه و علوم تجربی و … سید یحیی یثربی  فلسفه
۱۸۸ روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی حمید پارسانیا  فلسفه
۱۸۹ اندیشه اسلامی؛ خاستگاه ها و دستاوردها  ( سیری در تاریخ علم و فلسفه در جهان اسلام ) میان محمد شریف
ترجمه: عباس علی منصوری
 فلسفه
۱۹۰ شناخت از دیدگاه قرآن شهید آیت الله دکتر بهشتی  فلسفه
۱۹۱ عقل در دین شناسی ابن رشد نادر شکراللهی  فلسفه
۱۹۲ فلسفه، سیاست و خشونت رضا داوری اردکانی  فلسفه
۱۹۳ دو فیلسوف شرق و غرب صدرالمتألهین و اینشتین حسینعلی راشد  فلسفه
۱۹۴ مفهوم شناسی علم و یقین رمضان علی تبار فیروزجانی  فلسفه
۱۹۵ نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو غلامحسین ابراهیمی دینانی  فلسفه
۱۹۶ متافیزیک ابن سینا روبرت ویسنوسکی
ترجمه: مهدی نجفی افرا
 فلسفه
۱۹۷ منطق ابن خلدون – جستارهایی در اندیشه ی واقع گرای ابن خلدون از نگاه دکتر علی الوردی مسعود بینش  فلسفه
۱۹۸ مبانی فلسفه اسلامی آیت الله محمدعلی (مختار) امینیان  فلسفه
۱۹۹ ما و تاریخ فلسفه اسلام رضا داوری اردکانی  فلسفه
۲۰۰ عقل در ساحت دین  – رابطه عقل و ایمان در آثار ملاصدرا شهاب الدین وحیدی  فلسفه
۲۰۱ نقد عقل عربی – پژوهشی ساختارگرا در شکل گیری عقلانیت کلاسیک عرب محمد عابد الجابری
سید محمد آل مهدی
 فلسفه
۲۰۲ فارابی فیلسوف غریب دکتر نصرالله حکمت  فلسفه
۲۰۳ درخشش ابن رشد در حکمت مشاء غلامحسین ابراهیمی دینانی  فلسفه
۲۰۴ فلسفۀ ایرانی و فلسفۀ تطبیقی هانری کربن
ترجمه: جواد طباطبایی
 فلسفه
۲۰۵ فلسفۀ تطبیقی چیست؟ دکتر رضا داوری اردکانی  فلسفه
۲۰۶ فلسفه در دادگاه ایدئولوژی دکتر رضا داوری اردکانی  فلسفه
۲۰۷ فلسفۀ معاصر ایران دکتر رضا داوری اردکانی  فلسفه
۲۰۸ مسائل فلسفه برتراند راسل
منوچهر بزرگمهر
 فلسفه
۲۰۹ کلیات فلسفه ریچارد پاپکین، آوروم استرول
دکتر سید جلال الدین مجتبوی
 فلسفه
۲۱۰ تحلیل ذهن برتراند راسل
ترجمه: منوچهر بزرگمهر
 فلسفه
۲۱۱ فراسوی نیک و بد فردریش نیچه
ترجمه: داریوش آشوری
 فلسفه
۲۱۲ قدرت ترجمه: نجف دریابندری  فلسفه
۲۱۳ هایدگر و تاریخ هستی بابک احمدی  فلسفه
۲۱۴ نقد عقل عملی ایمانوئل کانت
ترجمه: دکتر انشاءالله رحمتی
 فلسفه
۲۱۵ معنا و معرفت در فلسفه کواین سایه میثمی  فلسفه
۲۱۶ فلسفه های پست مدرن غربی و گریز و گذر از مدرنیته محمد مددپور  فلسفه
۲۱۷ فلسفه ی تحلیلی در قرن بیستم اورام استرول
ترجمه فریدون فاطمی
 فلسفه
۲۱۸ کانت و فلسفه معاصر لوسین گُلدمن
ترجمه: پرویز بابایی
 فلسفه
۲۱۹ جستاری در فهم بشر جان لاک ، تلخیص: پرینگل پتیسون
ترجمه: رضا زاده شفق
 فلسفه
۲۲۰ کتاب های آبی و قهوه ای لودویک ویتگنشتاین
ترجمه: ایرج قانونی
 فلسفه
۲۲۱ معماری زبان و ذهن در فلسفه ویتگنشتاین آنتونی کِنی
ترجمه: محمدرضا اسمخانی
 فلسفه
۲۲۲ پژوهشهای فلسفی لودویگ ویتگنشتاین
ترجمه: فریدون فاطمی
 فلسفه
۲۲۳ رساله ی منطقی – فلسفی لودویگ ویتگنشتاین
ترجمه: م.ش. ادیب سلطانی
 فلسفه
۲۲۴ بنیاد های منطقِ نگرید داوید هیلبرت و ویلهلم آکرمان
ترجمه: دکتر م.ش. ادیب سلطانی
 فلسفه
۲۲۵ تأملات در فلسفه اولی رنه دکارت
ترجمه: دکتر احمد احمدی
 فلسفه
۲۲۶ پوزیتیویسم منطقی بهاءالدین خرمشاهی  فلسفه
۲۲۷ عقلانیت (مجمعه مقالات) فصلنامه ارغنون  فلسفه
۲۲۸ فلسفه و کلام اسلامی مونتگمری وات
ترجمه: ابوالفضل عزّتی
 فلسفه
۲۲۹ آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غرب دکتر کریم مجتهدی  فلسفه
۲۳۰ فلسفه برای نو آموزان – تردید در باورهای رایج – کتاب اول شارون ام.کای ، پُل تامسون
ترجمه حوریه هوشیدری فراهانی
 فلسفه
۲۳۱ فلسفه برای نو آموزان – پرسش درباره واقعیت و معرفت – کتاب دوم شارون ام.کای ، پُل تامسون
ترجمه حوریه هوشیدری فراهانی
 فلسفه
۲۳۲ نقد تفکر فلسفی غرب از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم اتین ژیلسون
ترجمه: دکتر احمد احمدی
 فلسفه
۲۳۳ افکار کانت دکتر مریم مجتهدی  فلسفه
۲۳۴ تار و پود جهان هستی  – درباره زمان، مکان و بافت درونی واقعیت برایان گرین
مترجم: ابراهیم رفرف
 فلسفه
۲۳۵ کلیات فلسفه دکتر محمدحسین گنجی  فلسفه
۲۳۶ درآمدی بر تاریخ مصور فلسفۀ غرب سر آنتونی کنی
ترجمه افسون آذین
 فلسفه
۲۳۷ بزرگان فلسفه هنری توماس
مترجم: فریدون بدره ای
 فلسفه
۲۳۸ افکار هگل دکتر کریم مجتهدی  فلسفه
۲۳۹ اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری ماکس وِبِر  فلسفه
۲۴۰ فلسفه های قاره ای علم گری گاتینگ
ترجمه: پریسا صادقیه
 فلسفه
۲۴۱ از مدرنیسم تا پست مدرنیسم لارنس کِهون
عبدالکریم رشیدیان
 فلسفه
۲۴۲ پُست مدرنیته و پُست مدرنیسم (تعاریف – نظریه ها و کاربست ها) ترجمه: حسینعلی نوذری  فلسفه
۲۴۳ هستی و زمان مارتین هایدگر
ترجمه: سیاوش جمادی
 فلسفه
۲۴۴ حدس ها و ابطال ها کارل پوپر
ترجمه: رحمت اله جباری
 فلسفه
۲۴۵ شاهکارهای افلاطون در حکمت سقراط محمدعلی فروغی  فلسفه
۲۴۶ فلسفۀ تحلیلی از منظر عقلانیت نقاد – نظریه ها و کاربردها دکتر علی پایا  فلسفه
۲۴۷ نقد قوۀ حکم ایمانوئل کانت
ترجمه: عبدالکریم رشیدیان
 فلسفه
۲۴۸ فلسفه هگل – جلد اول والتر ترنس استیس
ترجمه: حمید عنایت
 فلسفه
۲۴۹ فلسفه هگل – جلد دوم والتر ترنس استیس
ترجمه: حمید عنایت
 فلسفه
۲۵۰ ارادۀ قدرت فریدریش نیچه
ترجمه: دکتر مجید شریف
 فلسفه
۲۵۱ حکمت شادان فردریش نیچه
ترجمه: جمال آل احمد، سعید کامران، حامد فولادوند
 فلسفه
۲۵۲ تأملات نابهنگام فریدریش نیچه
ترجمه: پروفسور سید حسن امین
 فلسفه
۲۵۳ انسانی بسیار انسانی فریدریش نیچه
ترجمه: دکتر سعید فیروزآبادی
 فلسفه
۲۵۴ سپیده دمان – اندیشه هایی در باب پیش داوری های اخلاقی فریدریش نیچه
ترجمه: علی عبدالهی
 فلسفه
۲۵۵ چنین گفت زرتشت فریدریش نیچه
ترجمه: داریوش آشوری
 فلسفه
۲۵۶ درآمدی به متافیزیک معاصر مایکل لاکس
ترجمه: صالح افروغ، یاسر پور اسماعیل
 فلسفه
۲۵۷ نظریۀ شناخت کانت پرستوس هارتناک
ترجمه: علی حقی
 فلسفه
۲۵۸ خرد و انقلاب هربرت مارکوزه
ترجمه: محسن ثلاثی
 فلسفه
۲۵۹ صفات اشیاء در فلسفه تحلیلی و حکمت اسلامی مرتضی قرایی  فلسفه
۲۶۰ پست مدرنیسم ( منطق فرهنگی سرمایه داری متأخر) فردریک جیمسون و …
ترجمه: مجید محمدی، فرهنگ رجائی و فاطمه گیوه چیان
 فلسفه
۲۶۱ فلسفه و بحران غرب ادموند هوسرل، مارتین هیدگر، کارل یاسپرس ، جان مک کواری و…
ترجمه: رضا داوری اردکانی، محمدرضا جوزی، پرویز ضیاء شهابی
 فلسفه
۲۶۲ گفتار  – گفتار در روش درست راه بردن عقل رنه دکارت
ترجمه: محمدعلی فروغی
 فلسفه
۲۶۳ شکاکیت و طبیعت گرایی پیتر فردریک استراوسون
ترجمه: مازیار چیت ساز
 فلسفه
۲۶۴ نو ارغنون فرانسیس بیکن
ترجمه: دکتر محمود صناعی
 فلسفه
۲۶۵ اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر ژان پل سارتر
ترجمه: مصطفی رحیمی
 فلسفه
۲۶۶ انسان موجود ناشناخته دکتر آلکسیس کارل
ترجمه: عنایت
 فلسفه
۲۶۷ مقمه ای بر فلسفه ذهن جاناتان لو
ترجمه: امیر غلامی
 فلسفه
۲۶۸ مفهوم آیرونی – با ارجاع مدام به سقراط سورن کیرکگور
ترجمه: صالح نجفی
 فلسفه
۲۶۹ سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر دکتر رضا داوری اردکانی  فلسفه
۲۷۰ دیرینه شناسی دانش میشل فوکو
ترجمه: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده
 فلسفه
۲۷۱ آغاز فلسفه هانس گئورگ گادامر
ترجمه: عزت الله فولادوند
 فلسفه
۲۷۲ نظریه معرفت در فلسفه کانت یوستوس هارتناک
ترجمه: غلامعلی حداد عادل
 فلسفه
۲۷۳ عرفان و منطق برتراند راسل
ترجمه: نجف دریابندری
 فلسفه
۲۷۴ زبان، حقیقت و منطق ال- ج. آیر
ترجمه: منوچهر بزرگمهر
 فلسفه
۲۷۵ امیل ژان ژاک روسو
ترجمه: غلامحسین زیرک زاده
 فلسفه
۲۷۶ ماجراهای فلسفه ویل دورانت
ترجمه: ابوالفضل حقیری قزوینی
 فلسفه
۲۷۷ ارسطو – سماع طبیعی( فیزیک) محمدحسن لطفی  فلسفه
۲۷۸ ارسطو – اخلاق نیکوماخوس محمدحسن لطفی  فلسفه
۲۷۹ ارسطو – مابعدالطبیعه ( متافیزیک) محمدحسن لطفی  فلسفه
۲۸۰ عقل مذکر – مردانگی و زنانگی در فلسفۀ غرب ژنویو لوید
ترجمه: محبوبه مهاجر
 فلسفه
۲۸۱ درآمدی به فلسفۀ اخلاق آر. اف. اتکینسون
ترجمه: سهراب علوی نیا
 فلسفه
۲۸۲ ارسطو مارتا نوسباوم
ترجمه: عزت الله فولادوند
 فلسفه
۲۸۳ ماکس وبر هانس نوربرت فوگن
ترجمه: محمود رامبد
 فلسفه
۲۸۴ در باب یقین لودویگ ویتگنشتاین
ترجمه: مالک حسینی
 فلسفه
۲۸۵ حکمت – چند رویکرد به یک مفهوم مالک حسینی  فلسفه
۲۸۶ شرحی کوتاه بر نقد عقل محض کانت ای. سی. یوئینگ
ترجمه: اسماعیل سعادتی خمسه
 فلسفه
۲۸۷ انسان شناسی فلسفی هانس دیرکس
ترجمه: محمدرضا بهشتی
 فلسفه
۲۸۸ مو، لای درز فلسفه  – تاریخ فلسفه به طنز اردلان عطارپور  فلسفه
۲۸۹ کتاب کوچک فلسفه گریگوری برگمن
ترجمه: کیوان قبادیان
 فلسفه
۲۹۰ روش تحقیق علوم اجتماعی – از اثبات گرایی تا هنجارگرایی محمدمحمد امزیان
ترجمه: عبدالقادر سواری
جامعه شناسی
۲۹۱ تبیین در علوم اجتماعی – درآمدی به فلسفه علم الاجتماع دانیل لیتل
ترجمه: عبدالکریم سروش
جامعه شناسی
۲۹۲ روش های پژوهش اجتماعی رویکرد های کمی و کیفی – جلد اول ویلیام لاورنس نیومن
ترجمه: دکتر ابوالحسن فقیهی، دکتر عسل آغاز
جامعه شناسی
۲۹۳ روش تحقیق در علوم انسانی با نگرشی بر پایان نامه نویسی دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر حسین صفرزاده جامعه شناسی
۲۹۴ روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان ( مدلی روش شناختی از علم اسلامی) دکتر محمد تقی ایمان، احمد کلاته ساداتی جامعه شناسی
۲۹۵ تغییرات اجتماعی در اندیشه سید جمال الدین اسدآبادی مجید کافی جامعه شناسی
۲۹۶ ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی هادی صمدی جامعه شناسی
۲۹۷ گزیدۀ جامعه شناسی ویژۀ دوره کارشناسی آنتونی گیدنز
ترجمه: حسن چاوشیان
جامعه شناسی
۲۹۸ فلسفۀ علوم اجتماعی آلن راین
ترجمه: عبدالکریم سروش
جامعه شناسی
۲۹۹ مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی دکتر علی دلاور جامعه شناسی
۳۰۰ پارادایم های تحقیق در علوم انسانی دکتر نورمن بلیکی
ترجمه: دکتر سید حمیدرضا حسنی، دکتر محمدتقی ایمان، دکتر سید مسعود ماجدی
جامعه شناسی
۳۰۱ جامعه شناسی معرفت – جستاری در تبیین رابطۀ «ساخت و کنش اجتماعی» و«معرفت های بشری» دکتر عبدالرضا علیزاده، حسین اژدری زاده، مجید کافی جامعه شناسی
۳۰۲ نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر جوزج رویتزر
ترجمه: محسن ثلاثی
جامعه شناسی
۳۰۳ جامعه شناسی  – با تجدید نظر کامل و روزآمد شده آنتونی گیدنز
ترجمه: حسن چاوشیان
جامعه شناسی
۳۰۴ تاریخ تکوّن جامعه شناسی (نظریه های جامعه شناسی) دکتر تقی آزادارمکی جامعه شناسی
۳۰۵ دین و جامعه گفتگو با اندیشمندان آلمانی یونس نوربخش، ولف.د. احمد آریس جامعه شناسی
۳۰۶ اصول و مبانی جامعه شناسی دکتر سیاوش گلابی جامعه شناسی
۳۰۷ درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی تنوع قومی   –  مسائل و نظریه ها دکتر علی کریمی جامعه شناسی
۳۰۸ نظریه های کلان جامعه شناختی و تجریه و تحلیل سازمان  – عناصر جامعه شناختی حیات سازمانی گیبسون بوریل، گارت مورگان
ترجمه: محمدتقی نوروزی
جامعه شناسی
۳۰۹ متون انتقادی غرب مدرن ( جامعۀ غارتگر فریب در بازار آمریکایی) پل بلومبرگ
ترجمه: مؤسسه خط ممتد اندیشه
جامعه شناسی
۳۱۰ جامعه باز و دشمنان آن – افلاطون – جلد یک کارل پوپر
ترجمه: امیر جلال الدین اعلم
جامعه شناسی
۳۱۱ جامعه باز و دشمنان آن – هگل و مارکس – جلد دوم کارل پوپر
ترجمه: امیر جلال الدین اعلم
جامعه شناسی
۳۱۲ مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی – متن کامل و بازبینی شده ریمون آرون
ترجمه: باقر پرهام
جامعه شناسی
۳۱۳ روش شناسی تحقیقات کیفی دکتر محمدتقی ایمان جامعه شناسی
۳۱۴ روش های کاربردی تحقیق  – کاربرد نظریۀ بنیانب دکتر مصطفی ازکیا،
دکتر حسین ایمانی جاجرمی
جامعه شناسی
۳۱۵ فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدتقی ایمان جامعه شناسی
۳۱۶ مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی دکتر محمدتقی ایمان جامعه شناسی
۳۱۷ تعامل دین، فرهنگ و ارتباطات دکتر ابراهیم فیاض جامعه شناسی
۳۱۸ کندوکاوها و پنداشته ها  – مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی دکتر فرامرز رفیع پور جامعه شناسی
۳۱۹ ساختار انقلاب های علمی تامس کوهن
ترجمه: سعید زیباکلام
جامعه شناسی
۳۲۰ معرفت شناسی اجتماعی  – طرح و نقد مکتب ادینبورا دکتر سعید زیبا کلام جامعه شناسی
۳۲۱ روانشناسی روابط انسانی ( مهارت های مردمی) رابرت بولتون
ترجمه: حمیدرضا سهرابی
جامعه شناسی
۳۲۲ تکنوپولی – تسلیم فرهنگ به تکنولوژی نیل پُستمن
ترجمه: دکتر صادق طباطبایی
جامعه شناسی
۳۲۳ نظریه ی اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس یان کرایب
ترجمه: عباس مخبر
جامعه شناسی
۳۲۴ آسیب شناسی نقادانۀ علوم انسانی و اجتماعی در ایران دکتر علی پایا، دکتر حسین ابراهیم آبادی، دکتر بهاره آروین جامعه شناسی
۳۲۵ تاریخ تفکر اجتماعی در ایران از آغاز تا دوره معاصر دکتر تقی آزاد ارمکی جامعه شناسی
۳۲۶ علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن احسان نراقی جامعه شناسی
۳۲۷ گفتگوی انتقادی در علوم اجتماعی – خوانش منتقدانه متون کلاسیک «جامعه شناسی» حسن رحیم پور ازغدی جامعه شناسی
۳۲۸ جامعه شناسی علم محمد توکل جامعه شناسی
۳۲۹ تغییرات اجتماعی گی روشه
ترجمه: دکتر منصور وثوقی
جامعه شناسی
۳۳۰ فلسفۀ امروزین علوم اجتماعی با نگرش چند فرهنگی برایان فِی
ترجمه: خشایار دیهیمی
جامعه شناسی
۳۳۱ فلسفۀ علوم اجتماعی قاره ای ایُون شِرَت جامعه شناسی
۳۳۲ علم در جامعه مقدمه ای بر مطالعات اجتماعی علم ماسّیمیانو بوکّی
ترجمه: مصطفی تقوی، علی برزگر
جامعه شناسی
۳۳۳ درآمدی بر مطالعات ارتباطی جان فیسک
مهدی غبرایی
جامعه شناسی
۳۳۴ روش شناسی علوم اجتماعی ماکس وِبِر
ترجمه: حسن چاوشیان
جامعه شناسی
۳۳۵ روش پژوهش در تاریخ حسین میرجعفری، مرتضی نورائی جامعه شناسی
۳۳۶ روش نقد علی صفایی حائری (عین.صاد) جامعه شناسی
۳۳۷ روش ها جواد محدّثی جامعه شناسی
۳۳۸ چپاول دانش و طبیعت وانداناشیوا
ترجمه: حسین داوری
جامعه شناسی
۳۳۹ فهم علم اجتماعی راجر تریگ
ترجمه: شهناز مسمی پرست
جامعه شناسی
۳۴۰ علم اجتماعی فراسوی تعبیر گرایی و واقع گرایی گرارد دلنتی
ترجمه: محمد عزیزبختیاری
جامعه شناسی
۳۴۱ آسیب شناسی جامعۀ دینی عبدالحسین خسروپناه دزفولی جامعه شناسی
۳۴۲ جهان های اجتماعی حمید پارسانیا جامعه شناسی
۳۴۳ تکنولوژی رها هَری کالینز و ترِوِر پینچ
ترجمه: مصطفی تقوی، عمّار میرزایی و زهرا زنگنه مدار
غرب و مدرنیته
۳۴۴ غرب چگونه غرب شد جیمز موریس بلاوت
ترجمه: مرتضی مدّاحی
غرب و مدرنیته
۳۴۵ تجدد شناسی و غرب شناسی – حقیقت های متضاد دکتر حسین کچویان غرب و مدرنیته
۳۴۶ غرب شناسی – اندیشه های بنیادین اسلامی سید احمد رهنمایی غرب و مدرنیته
۳۴۷ دیباچه ای بر توسعه کوثری و توسعه تکاثری
بررسی تطبیقی دو رویکرد توسعه اسلامی و نوسازی غربی
فاطمه میرعباسی غرب و مدرنیته
۳۴۸ نگاهی نو به فلسفه و فرهنگ زیر نظر: دکتر رضا داوری اردکانی غرب و مدرنیته
۳۴۹ گفتمان مدرنیته – نگاهی به برخی جریان های فکری معاصر ایران دکتر عبدالله انصاری غرب و مدرنیته
۳۵۰ رویارویی با تجدد – جلد یک عبدالله نصری غرب و مدرنیته
۳۵۱ رویارویی با تجدد – جلد دوم عبدالله نصری غرب و مدرنیته
۳۵۲ گفتمان و تجدد محمدرضا خاکی قراملکی غرب و مدرنیته
۳۵۳ سیر تجدد و علم جدید در ایران رضا داوری اردکانی غرب و مدرنیته
۳۵۴ سیر تفکر معاصر ۲ محمد مددپور غرب و مدرنیته
۳۵۵ بحران مدرنیته و اسلام  – ریشه یابی بحران مدرنیته از نگاه دینی سید فضل الله حسینی، غلامرضا میناگر غرب و مدرنیته
۳۵۶ هابرماس و روشنفکران ایرانی علی پایا و محمدامین قانعی راد غرب و مدرنیته
۳۵۷ غرب زدگی جلال آل احمد غرب و مدرنیته
۳۵۸ نقدی مدرن بر مدرنیته هانا آرنت و بستر فلسفی سیاست مجتبی صدریا
ترجمه: خورشید نجفی
غرب و مدرنیته
۳۵۹ دین و دنیای متجدد رضا غلامی غرب و مدرنیته
۳۶۰ تجدد و سنّت در جریان های فکری معاصر سید مصطفی حسینی نسب غرب و مدرنیته
۳۶۱ فلسفه ی تکنولوژی ترجمه: شاپور اعتماد
آثاری از: مارتین هایدگر، دُن آیدی، یان هکینگ، تامس کوون، دونالد مکنزی
غرب و مدرنیته
۳۶۲ مجموعه مقالات – دانایی و دینداری علی دژاکام غرب و مدرنیته
۳۶۳ آوینی و مدرنیته مهدی نصیری غرب و مدرنیته
۳۶۴ مبانی نظری غرب مدرن شهریار زرشناس غرب و مدرنیته
۳۶۵ از خود بیگانگی انسان مدرن فریتس پاپنهایم
ترجمه: مجید مددی
غرب و مدرنیته
۳۶۶ نیمه پنهان آمریکا – مروری کوتاه بر بنیانهای نظری و ارکان تمدنی آمریکا شهریار زرشناس غرب و مدرنیته
۳۶۷ سرمایه داری (کاپیتالیسم) شهریار زرشناس غرب و مدرنیته
۳۶۸ سیری انتقادی در آراء داریوش شایگان شهریار زرشناس غرب و مدرنیته
۳۶۹ توسعه شهریار زرشناس غرب و مدرنیته
۳۷۰ نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران
پیدایش روشنفکری در ایران و نسل اول روشنفکران مشروطه
شهریار زرشناس غرب و مدرنیته
۳۷۱ جامعه مدنی شهریار زرشناس غرب و مدرنیته
۳۷۲ درباره دموکراسی شهریار زرشناس غرب و مدرنیته
۳۷۳ عهد جدید – براساس کتاب مقدس اورشلیم ترجمه: پیروز سیار ادیان
۳۷۴ عهد عتیق –  جلد اول – کتاب های شریعت یا تورات ترجمه: پیروز سیار ادیان
۳۷۵ گنجینه ای از تلمود دکتر ابراهیم کهن
ترجمه انگلیسی: امیرفریدون گرگانی،
ادیان
۳۷۶ کتاب هایی از عهد عتیق – کتاب های قانونی ثانی
براساس کتاب مقدس اورشلیم
ترجمه: پیروز سیار ادیان
۳۷۷ تاریخ اندیشه های دینی – جلد یک – از عصر حجر تا اسرارالئوسیس میرچا الیاده
ترجمه: بهزاد ساکی
ادیان
۳۷۸ تاریخ اندیشه های دینی – جلد دوم – از گوتمه بودا تا پیروزی مسیحیت میرچا الیاده
ترجمه: بهزاد ساکی
ادیان
۳۷۹ تاریخ اندیشه های دینی – جلد سوم – از محمد (ص) تا عصر اصلاحات میرچا الیاده
ترجمه: بهزاد ساکی
ادیان
۳۸۰ تفتیش عقاید دِبورا بَکراش
ترجمه: مهدی حقیقت خواه
ادیان
۳۸۱ تاریخ جامع ادیان جان بایر ناس
ترجمه: علی اصغر حکمت
ادیان
۳۸۲ فرهنگ الهیات مسیحی ون آستن هاروی
ترجمه: جواد طاهری
ادیان
۳۸۳ خداشناسی از ابراهیم تا کنون
دین یهود، مسیحیت، و اسلام
کَرن آرمسترانگ
ترجمه: محسن سپهر
ادیان
۳۸۴ مجموعه مقالات – الاهیات جدید مسیحی – دفتر نخست مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ادیان
۳۸۵ متن کامل انجیل برنابا ترجمه: سعید کریم پور ادیان
۳۸۶ شالوده ی مسیحیت  – از پیدایش تا گسترش سید محمد علم الهدی ادیان
۳۸۷ درآمدی به مسیحیت مری جو ویور
ترجمه: حسن قنبری
ادیان
۳۸۸ ادیان زنده جهان رابرت ا. هیوم
دکتر عبدالرحیم گواهی
ادیان
۳۸۹ آشنایی با ادیان بزرگ حسین توفیقی ادیان
۳۹۰ نگاهی به مسیحیت و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی ادیان
۳۹۱ یهودیت، مسیحیت و اسلام  – جلد یک
از عهد تا جامعه
اف ئی پیترز
ترجمه: حسین توفیقی
ادیان
۳۹۲ یهودیت، مسیحیت و اسلام  – جلد دوم
کلمه و شریعت و قوم خدا
اف ئی پیترز
ترجمه: حسین توفیقی
ادیان
۳۹۳ یهودیت، مسیحیت و اسلام  – جلد سوم
اعمال روح
اف ئی پیترز
ترجمه: حسین توفیقی
ادیان
۳۹۴ سیر حکمت و هنر مسیحی – عصر ایمان محمد مددپور ادیان
۳۹۵ ساحت های معنوی ادیان جهان – نشانه راه هانس کونگ
مترجم: حسن قنبری
ادیان
۳۹۶ احمد موعود انجیل – تفسیر سورۀ صفّ آیت الله جعفر سبحانی ادیان
۳۹۷ دین مسیح برایان ویلسون
ترجمه: حسن افشار
ادیان
۳۹۸ فلسفه در مسیحیت باستان کریستوفر استید
ترجمه: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی
ادیان
۳۹۹ چرا من مسیحی نیستم
( و مقالاتی دیگر درباره دین و موضوعات مربوط به آن)
برتراند راسل
امیر سلطان زاده
ادیان
۴۰۰ مسیح و اساطیر رودلف بولتمان
ترجمه: مسعود علیا
ادیان
۴۰۱ انجیل های گِنوسی الین پیگلز
ترجمه: ماشاءالله کوچکی میبدی
ادیان
۴۰۲ عیسی هامفری کارپنتر
حسن کامشاد
ادیان
۴۰۳ غرب شناسی با آثاری از: رضا داوری اردکانی، کریم مجتهدی، اصغر طاهرزاده، موسی نجفی، محمد مددپور و سید مرتضی آوینی ادیان
۴۰۴ واقعیگری و هدف علم کارل ریموند پوپر
ترجمه: احمد آرام
فلسفه علم
۴۰۵ درآمدی بر فلسفۀ علم رضا حبیبی فلسفه علم
۴۰۶ فلسفۀ علوم تجربی رضا حبیبی، محمد شجاعی شکوری فلسفه علم
۴۰۷ فلسفۀ علم – از کتاب فهم فلسفه منصور نصیری
گروه مؤلفان
فلسفه علم
۴۰۸ درآمدی تاریخی به فلسفه علم جان لازی
ترجمه: دکتر علی پایا
فلسفه علم
۴۰۹ درآمدی بر فلسفۀ علم
پژوهشی در باب یک صد سال مناقشه بر سر چیستی علم
پیتر گادفری اسمیت
ترجمه: دکتر نواب مقربی
فلسفه علم
۴۱۰ پیدایش فلسفۀ علمی هانس رایشنباخ
ترجمه: موسی اکرمی
فلسفه علم
۴۱۱ چیستی علم – درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی آلن اف. چالمرز
ترجمه: دکتر سعید زیبا کلام
فلسفه علم
۴۱۲ تاریخ و فلسفۀ علم
همراه با بحث هایی تجربه گرایانه دربارۀ فلسفه علم
ل. و. هلزی هال
ترجمه: عبدالحسین آذرنگ
فلسفه علم
۴۱۳ منطق اکتشاف علمی کارل ریموند پوپر
ترجمه: سید حسین کمالی
فلسفه علم
۴۱۴ فلسفۀ علم
تکامل تاریخی مفاهیم علمی و پیامد های فلسفی آنها
نیکلاس کاپالدی
ترجمه: دکتر علی حقّی
فلسفه علم
۴۱۵ فلسفۀ تکنولوژی چیست؟ کارل میچم
ترجمه: مصطفی تقوی، یاسر خوشنویس، پریسا موسوی
فلسفه علم
۴۱۶ مقدمه ای بر مطالعات علم و تکنولوژی سرجیو سیسموندو
ترجمه: یاسر خوشنویس
فلسفه علم
۴۱۷ اصول ریاضی فلسفۀ طبیعی آیزاک نیوتن
ترجمه: بهنام شیخ باقری
فلسفه علم
۴۱۸ فلسفه علم در قرن بیستم دانالد گیلیس
ترجمه: حسن میانداری
فلسفه علم
۴۱۹ کتاب شناسی علم گردآورندگان: عبدالهادی میرزایی، رقیه ریحانی نهر فلسفه علم
۴۲۰ درآمدی بر روانشناسی علم
تحلیل روانشناختی ارایند نظریه پردازی
آرش موسوی فلسفه علم
۴۲۱ فلسفۀ تکنولوژی دون آیدی
پاسخی به دترمینیسم تکنولوژیک
حسین کاجی فلسفه علم
۴۲۲ کانت و فلسفۀ علم مایکل فریدمن
ترجمه: سعید جعفری
فلسفه علم
۴۲۳ دیدگاه ها و برهان ها
مقاله هایی در فلسفه یعلم و فلسفه ریاضی
شاپور اعتماد فلسفه علم
۴۲۴ قیاس ناپذیری پارادایم های علمی غلامحسین مقدم حیدری فلسفه علم
۴۲۵ فایرا بند و معقولیت معرفت علمی امیرمهدی بخشی زاده فلسفه علم
۴۲۶ فلسفۀ علم ضیاءالدین سردار و بورین وان لون
مترجم: ابراهیم اسکافی
فلسفه علم
۴۲۷ جزء و کل ورنر هایزنبرگ
مترجم: حسین معصومی همدانی
فلسفه علم
۴۲۸ علم و عقلانیت – نزد پل فایرابند غلامحسین مقدم حیدری فلسفه علم
۴۲۹ توماس کوهن و جنگ های علم ضیاءالدین سردار
مترجم: جمال آل احمد
فلسفه علم
۴۳۰ سرچشمه های دانایی و نادانی کارل ریموند پوپر
مترجم: عباس باقری
فلسفه علم
۴۳۱ نسبیت و مفهوم نسبیت آلبرت آینشتاین
مترجم: محمدرضا خواجه پور
فلسفه علم
۴۳۲ علم به کجا می رود ماکس پلانک
مترجم: احمد آرام
فلسفه علم
۴۳۳ درباره علم رضا داوری اردکانی فلسفه علم
۴۳۴ تحقیقی در فلسفه علم علّامه محمد تقی جعفری تبریزی فلسفه علم
۴۳۵ علم شناسی فلسفی گفتارهایی در فلسفه علوم تجربی عبدالکریم سروش فلسفه علم
۴۳۶ فلسفه علوم انسانی (بنیاد های نظری) عبدالحسین خسروپناه فلسفه علم
۴۳۷ مقدمه ای بر فلسفۀ علم رودلف کارناپ
مترجم: یوسف عفیفی
فلسفه علم
۴۳۸ فلسفه علم جیمز لیدیمن
مترجم: حسین کرمی
فلسفه علم
۴۳۹ علم چیست، فلسفه چیست؟ عبدالکریم سروش فلسفه علم
۴۴۰ عقلانیت معرفت از دیدگاه علم شناسی پوپر سید عبدالحمید ابطحی فلسفه علم
۴۴۱ آشنایی با فلسفۀ علم حسین شیخ رضایی، امیراحسان کرباسی زاده فلسفه علم
۴۴۲ آیا علم می تواند دین را نادیده بگیرد؟ مترجم: بتول نجفی
به اهتمام دکتر مهدی گلشنی
علم ودین
۴۴۳ آفرینش انسان دکتر مرتضی محسنی علم ودین
۴۴۴ دانش پیروزمند – مفهوم علم در اسلام قرون وسطا فرانتس روزنتال
مترجم: علیرضا پلاسیّد
علم ودین
۴۴۵ تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیک دانان معاصر دکتر مهدی گلشنی علم ودین
۴۴۶ فلسفه علم و دیندر اسلام و مسیحیت مترجم: جواد قاسمی
ویرایش و گردآوری: تد پیترز، مظفر اقبال و سید نعمان الحق
علم ودین
۴۴۷ سنّت عقلانی اسلامی در ایران دکتر سید حسین نصر
مترجم: سعید دهقانی
علم ودین
۴۴۸ علم و دین روح الله زینلی
ویراستار علمی: حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه
علم ودین
۴۴۹ قرآن و علوم طبیعت دکتر مهدی گلشنی علم ودین
۴۵۰ اسلام و علم دکتر مظفر اقبال
مترجم: فرشته تاصری، علی آخشینی
علم ودین
۴۵۱ فیزیک و فلسفه جیمز هاپوود جینز
مترجم: علی قلی بیانی
علم ودین
۴۵۲ نقش ایمان در علم  – عالمان در جست وجوی حقیقت دَبیلیو مارک ریچاردسون و دیگران
مترجم: بتول نجفی
علم ودین
۴۵۳ پارادایم اجتهادی دانش دینی (پاد) دکتر مهدی علی پور، دکتر سید حمیدرضا حسنی علم ودین
۴۵۴ علم دینی – دیدگاه ها و ملاحظات دکتر سید حمیدرضا حسنی، دکتر مهدی علی پور، دکتر سید محمد تقی محد ابطحی علم ودین
۴۵۵ از علم سکولار تا علم دینی دکتر مهدی گلشنی علم ودین
۴۵۶ نظریه های علم مسیحی در جهان غرب دکتر قدرت الله قربانی علم ودین
۴۵۷  گامی به سوی علم دینی حسین بستان (نجفی) علم ودین
۴۵۸ تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن محمدرضا خاکی قراملکی علم ودین
۴۵۹ گلشن حقیقت سید حسین نصر
ترجمه: انشاءالله رحمتی
علم ودین
۴۶۰ اسلام، علم مسلمانان و فناوری دکتر سید حسین نصر
مترجم: سید امیرحسین اصغری
علم ودین
۴۶۱ نیاز به علم مقدس سید حسین نصر
ترجمه: حسن میانداری
ویراسته: احمدرضا جلیلی
علم ودین
۴۶۲ قلب اسلام سید حسین نصر
ترجمه: سید محمدصادق خرازی
علم ودین
۴۶۳ جوان مسلمان و دنیای متجدد سید حسین نصر
ترجمه: مرتضی اسدی
علم ودین
۴۶۴ اسلام سنّتی در دنیای متجدّد دکتر سید حسین نصر
ترجمه: محمد صالحی
علم ودین
۴۶۵ انسان و طبیعت
بحران معنوی انسان متجدد
سید حسین نصر
ترجمه: دکتر عبدالرحیم گواهی
علم ودین
۴۶۶ دین و نظم طبیعت سید حسین نصر
ترجمه: انشاءالله رحمتی
علم ودین
۴۶۷ رابطه علم و دین آیت الله محمد تقی مصباح یزدی علم ودین
۴۶۸ دین و علم ایان باربور
ترجمه: پیروز فطورچی
علم ودین
۴۶۹ علم، دین و فلسفه دکتر مهدی گلشنی علم ودین
۴۷۰ علم و دین – از تعارض تا گفت و گو جان اف. هات
ترجمه: بتول نجفی
با مقدمه دکتر مهدی گلشنی
علم ودین
۴۷۱ علم و مذهب – واکنش ها و تاثیرات متقابل
مجموعه مقالات پیرامون فلسفه، اخلاق، سکولاریسم و زیست شناسی تکاملی
ویراستار: پیتر هریسون
علی بازیاری شورابی
علم ودین
۴۷۲ علم و فلسفه حمید پارسانیا علم ودین
۴۷۳ مناظره هایی در باب علم دینی دکتر خسرو باقری علم ودین
۴۷۴ ربطِ علم طبیعی به الهیات ویلیام اچ. آستین
ترجمه: دکتر علی حقی
علم ودین
۴۷۵ خدا و فیزیک مدرن پل دیویس
ترجمه: علی اندیشه
علم ودین
۴۷۶ علم نافع – در قرآن و احادیث حسین مطیع علم ودین
۴۷۷ درآمدی بر اسلام و جهانی شدن دکتر سید عبدالقیوم سجادی علم ودین
۴۷۸ علم ودین در حیات معقول علامه محمدتقی جعفری علم ودین
۴۷۹ مختصری در مورد نظریه کوانتوم جان پالکینگهورن
ترجمه: پویا خاکبازان
علم ودین
۴۸۰ حقیقت و هنر دینی  – نظری به مبانی نظری هنر، شعر، ادبیات و هنرهای تجسمی دینی محمد مددپور علم ودین
۴۸۱ اسلام، دانش و مسائل بین المللی ماهاتیر محمد
ترجمه: محمدرضا رضاییپور
علم ودین
۴۸۲ فلسفۀ هنر اسلامی – مجموعه مقالات حسن بلخاری قهی علم ودین
۴۸۳ طبیعت و قاعده – آن چه سبب می شود تا فکر کنیم ژان پیر شانژو / پل ریکور
ترجمه: دکتر عبدالرحمان نجل رحیم / بابک احمدی
علم ودین
۴۸۴ نگاهی بنیادین به نسبت اخلاق و فناوری اطلاعات سید محمدمهدی میر باقری علم ودین
۴۸۵ اشارات علمی اعجاز آمیز قرآن دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی علم ودین
۴۸۶ رابطه منطقی دین و علوم کاربردی علیرضا پیروزمند علم ودین
۴۸۷ علم و دین تامس دیکسون
ترجمه: محمد دهقانی
علم ودین
۴۸۸ بحران علم مدرن
جمع بندی و چکیده مباحث کنفرانس بین المللی بحران در علوم مدرن (مالزی ۱۹۸۶)
 ترجمه: سید مجتبی عزیزی علم ودین
۴۸۹ چیستی تحول در علوم انسانی معاونت مطالعات راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها علم ودین
۴۹۰ رویکرد استاد مطهری به علم و دین عبدالحسین خسروپناه علم ودین
۴۹۱ تولید علم و علوم انسانی دکتر ابراهیم فیاض علم ودین
۴۹۲ علوم انسانی و برنامه ریزی توسعه رضا داوری اردکانی علم ودین
۴۹۳ مبانی علوم انسانی اسلامی احمد حسین شریفی علم ودین
۴۹۴ تحول در علوم انسانی – مصاحبه ها و دیدارها – جلد اول به کوشش: علی محمدی، محسن دنیوی، میثم گودرزی، علم ودین
۴۹۵ تحول در علوم انسانی – مقالات – جلد دوم به کوشش: علی محمدی، محسن دنیوی، میثم گودرزی، علم ودین
۴۹۶ تحول در علوم انسانی – سخنرانی ها و میزگرد ها – جلد سوم به کوشش: علی محمدی، محسن دنیوی، میثم گودرزی، علم ودین
۴۹۷ پارادایم شناسی علوم انسانی برایان فی
ترجمه: دکتر مرتضی مردیها
علم ودین
۴۹۸ نظریه های مربوط به علوم انسانی ژولین فروند
ترجمه: علی محمد کاردان
علم ودین
۴۹۹ پرورش تفکر بنیادی احمدرضا اخوت، هانی چیت چیان علم ودین
۵۰۰ مبانی و مهارت های تفکر پرسشی – براساس آیات و روایات اهل بیت علیه السلام احمدرضا اخوت، هانی چیت چیان علم ودین
۵۰۱ تبیین عناصر ساختار وجودی انسان
جهت نیل به تزکیه نفس با توجه به آیات و روایات اهل بیت علیه السلام
احمدرضا اخوت علم ودین
۵۰۲ مبانی و مهارت های برنامه ریزی احمدرضا اخوت، سارا شهید زاده علم ودین
۵۰۳ مبانی فلسفی علوم انسانی – گفت و گو ها – جلد اول مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه علم ودین
۵۰۴ مبانی فلسفی علوم انسانی – ؟ – جلد دوم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه علم ودین
۵۰۵ مبانی فلسفی علوم انسانی – مجموعه مقالات ( قسمت دوم) – جلد سوم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه علم ودین
۵۰۶ در جستجوی علوم انسانی اسلامی – جلد اول
تحلیل نظریه های علم دینی و آزمون الگوی حکمی – اجتهادی در تولید علوم انسانی اسلامی
دکتر عبدالحسین خسروپناه علم ودین
۵۰۷ در جستجوی علوم انسانی اسلامی – دوم
تحلیل نظریه های علم دینی و آزمون الگوی حکمی – اجتهادی در تولید علوم انسانی اسلامی
دکتر عبدالحسین خسروپناه
و جمعی از پژوهشگران
علم ودین
۵۰۸ روشنای علم – مروری بر بیانات حضرت آیت الله العظمی سیّد علی خامنه ای (مد ظله العالی) پیرامون دانش و تولید علم مؤسسه پژوهشی، فرهنگی انقلاب اسلامی علم ودین
۵۰۹ آسمان به زمین الصاق شد – از آغاز تا پایان قرون وسطی – جلد اول
روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تا کنون
مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان مجموعه آثار
۵۱۰ دوباره به آسمان نگاه کن – از ظهور اسلام تا تمدن اسلامی- جلد دوم
روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تا کنون
مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان مجموعه آثار
۵۱۱ من به قدرت رسید – از رنسانس تا روشن گری – جلد سوم
روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تا کنون
مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان مجموعه آثار
۵۱۲ این عصر قرمز است – از مدرنیته تا جنگ جهانی دوم – جلد چهارم
روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تا کنون
مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان مجموعه آثار
۵۱۳ در جهت عکس حرکت کن – از اعتراض های مدرن تا کنون – جلد پنجم
روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تا کنون
مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان مجموعه آثار
۵۱۴ جنبش های نوظهور معنوی – ۱
نگرشی بر آراء و اندیشه های اُشو
محمدتقی فعالی مجموعه آثار
۵۱۵ جنبش های نوظهور معنوی – ۲
نگرشی بر آراء و اندیشه های کریشنا مورتی
محمدتقی فعالی مجموعه آثار
۵۱۶ جنبش های نوظهور معنوی – ۳
نگرشی بر آراء و اندیشه های یوگا ناندا
محمدتقی فعالی مجموعه آثار
۵۱۷ جنبش های نوظهور معنوی – ۴
نگرشی بر آراء و اندیشه های لاما دالایی
محمدتقی فعالی مجموعه آثار
۵۱۸ جنبش های نوظهور معنوی – ۵
نگرشی بر آراء و اندیشه های تولتک شمنیزم
محمدتقی فعالی مجموعه آثار
۵۱۹ جنبش های نوظهور معنوی – ۶
نگرشی بر آراء و اندیشه های کارلوس کاستاندا
محمدتقی فعالی مجموعه آثار
۵۲۰ جنبش های نوظهور معنوی – ۷
نگرشی بر آراء و اندیشه های پائولو کوئلیو
محمدتقی فعالی مجموعه آثار
۵۲۱ جنبش های نوظهور معنوی – ۸
نگرشی بر آیین ذن بودیسم
محمدتقی فعالی مجموعه آثار
۵۲۲ درآمد – سیاست – جلد یک
مروری بر کارنامه سی ساله نظام جمهوری اسلامی ایران
دکتر ابراهیم کلانتری مجموعه آثار
۵۲۳ درآمد – علم و فرهنگ – جلد دوم
مروری بر کارنامه سی ساله نظام جمهوری اسلامی ایران
دکتر ابراهیم کلانتری مجموعه آثار
۵۲۴ درآمد – اقتصاد – جلد سوم
مروری بر کارنامه سی ساله نظام جمهوری اسلامی ایران
دکتر ابراهیم کلانتری مجموعه آثار
۵۲۵ درآمد – اجتماعی – جلد چهارم
مروری بر کارنامه سی ساله نظام جمهوری اسلامی ایران
دکتر ابراهیم کلانتری مجموعه آثار
۵۲۶ درآمد – حقوق و قضا – جلد پنجم
مروری بر کارنامه سی ساله نظام جمهوری اسلامی ایران
دکتر ابراهیم کلانتری مجموعه آثار
۵۲۷ درآمد –  سخنرانیها و چکیده مقالات – جلد ششم
مروری بر کارنامه سی ساله نظام جمهوری اسلامی ایران
دکتر ابراهیم کلانتری مجموعه آثار
۵۲۸ حکمت متعالیه – جلد یک صدرالدین محمد شیرازی مجموعه آثار
۵۲۹ حکمت متعالیه – جلد دوم صدرالدین محمد شیرازی مجموعه آثار
۵۳۰ حکمت متعالیه – جلد سوم صدرالدین محمد شیرازی مجموعه آثار
۵۳۱ حکمت متعالیه – جلد چهارم صدرالدین محمد شیرازی مجموعه آثار
۵۳۲ حکمت متعالیه – جلد پنجم صدرالدین محمد شیرازی مجموعه آثار
۵۳۳ حکمت متعالیه – جلد ششم صدرالدین محمد شیرازی مجموعه آثار
۵۳۴ حکمت متعالیه – جلد هفتم صدرالدین محمد شیرازی مجموعه آثار
۵۳۵ حکمت متعالیه – جلد هشتم صدرالدین محمد شیرازی مجموعه آثار
۵۳۶ حکمت متعالیه – جلد نهم صدرالدین محمد شیرازی مجموعه آثار
۵۳۷ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه – ۱
بخش اول از جلد اول
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۳۸ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه – ۲
بخش دوم از جلد اول
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۳۹ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه – ۳
بخش سوم از جلد اول
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۴۰ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه – ۴
بخش چهارم از جلد اول
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۴۱ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه – ۵
بخش پنجم از جلد اول
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۴۲ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه – ۶
بخش اول از جلد دوم
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۴۳ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه – ۷
بخش دوم از جلد دوم
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۴۴ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه – ۸
بخش سوم از جلد دوم
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۴۵ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه – ۹
بخش چهارم از جلد دوم
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۴۶ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه – ۱۰
بخش پنجم از جلد دوم
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۴۷ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه – ۱۱
بخش اول از جلد سوم
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۴۸ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه – ۱۲
بخش دوم از جلد سوم
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۴۹ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه -۱۳
بخش سوم از جلد سوم
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۵۰ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه -۱۴
بخش اول از جلد چهارم
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۵۱ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه – ۱۵
بخش پنجم از جلد سوم
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۵۲ رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه – ۱۶
بخش ششم از جلد سوم
آیت الله جوادی آملی مجموعه آثار
۵۵۳ شیعه
مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن
علامه سید محمدحسین طباطبایی
به کوشش: سید هادی خسروشاهی
مجموعه آثار
۵۵۴ مجموعه رسائل – جلد اول
(اثبات واجب الوجود، توحید، خلق جدید پایان ناپذیر، وحی، علی و فلسفه الهی، اعجاز و معجزه)
علامه سید محمدحسین طباطبایی
به کوشش: سید هادی خسروشاهی
مجموعه آثار
۵۵۵ مجموعه رسائل – جلد دوم
(رساله الولایه، علم، برهان و علم امام)
علامه سید محمدحسین طباطبایی
به کوشش: سید هادی خسروشاهی
مجموعه آثار
۵۵۶ مجموعه رسائل – جلد سوم
(حواشی بر بحارالانوار و اصول کافی و مباحث دیگر)
علامه سید محمدحسین طباطبایی
به کوشش: سید هادی خسروشاهی
مجموعه آثار
۵۵۷ سنن النبی صلّی الله واله وسلّم علامه سید محمدحسین طباطبایی
مترجم: محمد هادی فقهی
به کوشش: سید هادی خسروشاهی
مجموعه آثار
۵۵۸ قرآن در اسلام علامه سید محمدحسین طباطبایی
به کوشش: سید هادی خسروشاهی
مجموعه آثار
۵۵۹ شیعه در اسلام علامه سید محمدحسین طباطبایی
به کوشش: سید هادی خسروشاهی
مجموعه آثار
۵۶۰ بررسی های اسلامی – جلد اول علامه سید محمدحسین طباطبایی
به کوشش: سید هادی خسروشاهی
مجموعه آثار
۵۶۱ بررسی های اسلامی – جلد دوم علامه سید محمدحسین طباطبایی
به کوشش: سید هادی خسروشاهی
مجموعه آثار
۵۶۲ رسالت تشیع در دنیای امروز
گفت و گویی دیگر با هانری کربن
علامه سید محمدحسین طباطبایی
به کوشش: سید هادی خسروشاهی
مجموعه آثار
۵۶۳ روابط اجتماعی در اسلام
به ضمیمۀ چند رسالۀ دیگر
علامه سید محمدحسین طباطبایی
ترجمه: محمدجواد حجّتی کرمانی
به کوشش: سید هادی خسروشاهی
مجموعه آثار
۵۶۴ تعالیم اسلام علامه سید محمدحسین طباطبایی
به کوشش: سید هادی خسروشاهی
مجموعه آثار
۵۶۵ انسان از آغاز تا انجام علامه سید محمدحسین طباطبایی
ترجمه و تعلیقات: صادق لاریجانی
به کوشش: سید هادی خسروشاهی
مجموعه آثار
۵۶۶ برهان علامه سید محمدحسین طباطبایی
ترجمه: مهدی قوام صفری
مجموعه آثار
۵۶۷ تمدن زایی شیعه اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۶۸ علل تزلزل تمدّن غرب اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۶۹ خطر مادی شدن دین اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۷۰ امام خمینی (ره) و خودآگاهی تاریخی اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۷۱ انقلاب اسلامی بازگشت به عهد قدسی اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۷۲ انقلاب اسلامی برون رفت از عالم غربی اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۷۳ جایگاه اشرافی انقلاب اسلامی در فضای مدرنیسم اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۷۴ چه نیازی به نبی اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۷۵ مبانی نظری نبوت و امامت اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۷۶ امام و امامت در تکوین و تشریع اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۷۷ عوامل ورود به عالم بقیّت اللهی اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۷۸ آخر الزمان شرایط ظهور باطنی ترین بُعد هستی اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۷۹ بصیرت و انتظار فرج اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۸۰ جایگاه رزق انسان در هستی اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۸۱ گزینش تکنولوژی از دریچه ی بینش توحیدی اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۸۲ فرهنگ مدرنیته و توهّم اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۸۳ هُنر مُردن اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۸۴ روزه دریچه ای به عالم معنا اصغر طاهرزاده مجموعه آثار
۵۸۵ الحیاه – جلد اول محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، علی حکیمی. ترجمه: احمد آرام مجموعه آثار
۵۸۶ الحیاه – جلد دوم محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، علی حکیمی. ترجمه: احمد آرام مجموعه آثار
۵۸۷ الحیاه – جلد سوم محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، علی حکیمی. ترجمه: احمد آرام مجموعه آثار
۵۸۸ الحیاه – جلد چهارم محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، علی حکیمی. ترجمه: احمد آرام مجموعه آثار
۵۸۹ الحیاه – جلد پنجم محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، علی حکیمی. ترجمه: احمد آرام مجموعه آثار
۵۹۰ الحیاه – جلد ششم محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، علی حکیمی. ترجمه: احمد آرام مجموعه آثار
۵۹۱ الحیاه – جلد هفتم محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، علی حکیمی مجموعه آثار
۵۹۲ الحیاه – جلد هشتم محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، علی حکیمی مجموعه آثار
۵۹۳ الحیاه – جلد نهم محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، علی حکیمی مجموعه آثار
۵۹۴ الحیاه – جلد دهم محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، علی حکیمی مجموعه آثار
۵۹۵ الحیاه – جلد یازدهم محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، علی حکیمی مجموعه آثار
۵۹۶ الحیاه – جلد دوازدهم محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، علی حکیمی مجموعه آثار
۵۹۷ فرهنگ معاصر هزاره – دو جلد در یک جلد
انگلیسی – فارسی
مؤلفان: علی محمد حق شناس، حسین سامعی، نرگس انتخابی لغت نامه
۵۹۸ فرهنگ معاصر – جلد اول
عربی – فارسی
عبدالنبی قیّم لغت نامه
۵۹۹ فرهنگ معاصر – جلد دوم
عربی – فارسی
عبدالنبی قیّم لغت نامه
۶۰۰ تاریخ قرآن کریم دکتر سید محمدباقر حجتی علوم قرآنی
۶۰۱ تاریخ قرآن دکتر محمود رامیار علوم قرآنی
۶۰۲ گرایش های تفسیری در میان مسلمانان ایگناس گلدزیهر
ترجمه: سید ناصر طباطبائی
علوم قرآنی
۶۰۳ تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان
ترجمه: علی جواهر کلام
تاریخ تمدن
۶۰۴ حیات فکری – سیاسی امامان شیعه (ع) رسول جعفریان تاریخ تمدن
۶۰۵ نقش شیعه در فرهنگ و تمدناسلام و ایران دکتر علی اکبر ولایتی تاریخ تمدن
۶۰۶ تاریخ تشیّع در ایران
از آغاز تا طلوع دولت صفوی
رسول جعفریان تاریخ تمدن
۶۰۷ سیر تمدن اسلامی دکتر شکرالله خاکرند تاریخ تمدن
۶۰۸ نقش مسلمانان در شکوفایی اروپا غلامرضا قلی زواره تاریخ تمدن
۶۰۹ اسلام و تمدن اسلامی (۱) آندره میکل، با همکاری هانری لوران
ترجمه: دکتر حسن فروغی
تاریخ تمدن
۶۱۰ جریانها و سازمان های مذهبی، سیاسی ایران
از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب
رسول جعفریان تاریخ تمدن
۶۱۱ علل انحطاط تمدّنها از دیدگاه قرآن کریم احمد علی قانع تاریخ تمدن
۶۱۲ نقش امامان شیعه (ع) در شکل گیری و توسعه تمدن اسلامی دکتر غلامحسن محرمی تاریخ تمدن
۶۱۳ رویارویی شرق و غرب در عصر روشنگری
(فرانسه و امپراتوری عثمانی در سدۀ هجدهم)
موگ گوچک
ترجمه: دکتر عبدالله همتی گلیان
تاریخ تمدن
۶۱۴ تصویر شیعه در دائره المعارف امریکانا محمود تقی زاده داوری تاریخ تمدن
۶۱۵ مقایسه تمدن اسلام و غرب اسدالله زارعی تاریخ تمدن
۶۱۶ شرق شناسی و پیشینۀ فکری برخورد تمدّن ها دکتر محمود حمدی زقزوق
ترجمه: سید مصطفی زارعی
تاریخ تمدن
۶۱۷ پژوهشی در تمدن اسلامی – مسیحی ریچارد بولیت
ترجمه: حمید صادقیه و سمیه کرمی
تاریخ تمدن
۶۱۸ مدیریت اسلامی محمد حسن نبوی تاریخ تمدن
۶۱۹ مدیریت اسلامی مهدی طیب تاریخ تمدن
۶۲۰ بررسی و نقد تئوری های انقلاب اسلامی ایران عبدالرسول یعقوبی
ابوذر مظاهری
تاریخ تمدن
۶۲۱ فرهنگ و تمدن چنگیز پهلوان تاریخ تمدن
۶۲۲ نقش تمدن اسلامی در رنسانس عقلی اروپا تکتم آزاد
با همکاری: علیرضا آزاد
تاریخ تمدن
۶۲۳ نرم افزار مهندسی تمدن اسلامی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی تاریخ تمدن
۶۲۴ تمدن واژگون
تمدن انگلیسی صهیونی، دنبالۀ تمدن تخریب گر یونان
محمدرضا قلی نژاد شفق تاریخ تمدن
۶۲۵ هویت و الگو
درنگی در هویت ایران امروز و الگوی اسلامی – بومی تمدن سازی
دکتر محمدصادق کوشکی تاریخ تمدن
۶۲۶ سراب تمدن – درآمدی بر غرب شناسی سیاسی محسن حلاج نیشابوری تاریخ تمدن
۶۲۷ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی زین العابدین قربانی تاریخ تمدن
۶۲۸ تفکر، فرهنگ و ادب، تمدن اسماعیل شفیعی سروستانی تاریخ تمدن
۶۲۹ اسلام و ایران
برگرفته از کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» شهید مرتضی مطهری
حجت الله ابراهیمیان تاریخ تمدن
۶۳۰ گفتمان جمهوری اسلامی اندیشه امام خمینی (ره) حسن کلاته تاریخ تمدن
۶۳۱ مردم شناسی تاریخی شناختی علم در ایران دکتر ابراهیم فیاض تاریخ تمدن
۶۳۲ تبیین ناکارآمدی علم سیاست غربی
در تحلیل نهضت امام خمینی (ره) با بررسی مصداقی تحلیل نیکی آر. کدی
مهدی ابوطالبی تاریخ تمدن
۶۳۳ امّت مسلمان؛دیروز، امروز
فراز و فرود در انسجام و اقتدار مسلمانان جهان
غلامرضا قلی زواره تاریخ تمدن
۶۳۴ مردم شناسی ایرانی
تأملاتی در وضع امروز ایران
دکتر ابراهیم فیاض تاریخ تمدن
۶۳۵ دوره ها و پیشگامان بیداری اسلامی معاصر آیت الله شیخ محسن اراکی
ترجمه: محمد مقدس
تاریخ تمدن
۶۳۶ دین و نظام سازی استاد علی صفائی حائری تاریخ تمدن
۶۳۷ علوم عقلی و تجربی در عالم اسلام اسماعیل راجی فاروقی، لوئیس لیما فاروقی. ترجمه: محمد فیروزکوهی و روح الله نصراللهی تاریخ تمدن
۶۳۸ به سوی سدۀ بیست و یکم پاول کندی
ترجمه: فریدون دولتشاهی
تاریخ تمدن
۶۳۹ درآمدی بر منظومه تمدنی شیعه علیرضا حسین زاده دیلمی تاریخ تمدن
۶۴۰ بینش تمدنی – منظومه اعتقادات اجتماعی حسین مهدی زاده تاریخ تمدن
۶۴۱ توسعه و مبانی تمدن غرب – پیشرفت اقتصادی یا تکامل فرهنگی سید مرتضی آوینی تاریخ تمدن
۶۴۲ اقتصاد ما – کتاب اول شهید آیت الله سید محمدباقر صدر
ترجمه: سید محمدمهدی برهانی
فقه و حقوق
۶۴۳ اقتصاد ما – کتاب دوم شهید آیت الله سید محمدباقر صدر
ترجمه: سید ابوالقاسم حسینی ژرفا
فقه و حقوق
۶۴۴ آموزش اقتصاد از دیدگاه اسلامی دکتر محمد نجات الله صدیقی
ترجمه: دکتر محمدرضا شاهرودی
فقه و حقوق
۶۴۵ اقتصاد عدالت محور حسن سبحانی فقه و حقوق
۶۴۶ مکتب اقتصادی اسلام جعفر عباس حاجی
ترجمه: سید محمدکاظم رجایی رامشه، محمدمهدی کرمی
فقه و حقوق
۶۴۷ شبیه سازی انسان
ملاحظات علمی، اخلاقی، حقوقی و فقهی
علی محمدی فقه و حقوق
۶۴۸ جامعۀ سوسیالیست های نهضت ملی (نیروی سوم) رضا آذری شهرضایی فقه و حقوق
۶۴۹ فقه و مصلحت ابوالقاسم علیدوست فقه و حقوق
۶۵۰ فقه و عرف ابوالقاسم علیدوست فقه و حقوق
۶۵۱ مدیریت علمی، مکتبی از دیدگاه اسلام عباسعلی اختری فقه و حقوق
۶۵۲ دولت اسلامی مجید سید قریشی فقه و حقوق
۶۵۳ گفتارهای در باب قرآن، فقه، فلسفه به اهتمام: دکترکامران ایزدی مبارکه فقه و حقوق
۶۵۴ تاریخچه سیاسی اقتصادی (صدر اسلام) سید مجتبی حسینی فقه و حقوق
۶۵۵ اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی حسن دادگر فقه و حقوق
۶۵۶ مقایسه تطبیقی اقتصاد سیاسی معاصر ایران با نظام های غربی سعید حاجی هاشمی فقه و حقوق
۶۵۷ فرهنگ فقه – ائمه _ ایمان – جلد اول
مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام
زیر نظر: آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی فقه و حقوق
۶۵۸ فرهنگ فقه – باب السلام _ ثیوبت – جلد دوم
مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام
زیر نظر: آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی فقه و حقوق
۶۵۹ نظریه تمدن جدید اسلامی
فلسفه تکامل تمدن اسلامی و جوهر افول یابنده ی تمدن غرب
دکتر موسی نجفی فقه و حقوق
۶۶۰ افق تمدنی
آینده انقلاب اسلامی
دکتر ابوذر مظاهری فقه و حقوق
۶۶۱ تمدن برتر
نظریه تمدنی بیداری اسلامی و طرح عالم دینی
دکتر موسی نجفی فقه و حقوق
۶۶۲ ایران محتول – غرب جدید جمعی از نویسندگان
بنیاد فرهنگی خانه مشروطیت اصفهان
فقه و حقوق
۶۶۳ دوباره در اوج
بایسته های تمدن اسلامی در آثار شهید مطهری
دکتر محمد طیب صحرایی فقه و حقوق
۶۶۴ معراج السعاده عالم ربّانی مرحوم ملّا احمد نراقی عمومی
۶۶۵ پیشوای علم و معرفت
تحلیلی جامع از زندگانی امام صادق علیه السلام
المستشار عبدالحلیم الجندی
ترجمه: عباس جلالی
عمومی
۶۶۶ مفاتیح احیاه آیت الله جوادی آملی عمومی
۶۶۷ شرح فصوص الحکم محمد داوود قیصری رومی
ترجمه: سید جلال الدین آشتیانی
عمومی
۶۶۸ سیر عرفان در اسلام دکتر زین الدین کیائی نژاد عمومی
۶۶۹ فاطمه الزهراعلیها السلام از ولادت تا شهادت آیت الله سید محمدکاظم قزوینی
ترجمه: علی کرمی
عمومی
۶۷۰ مبادی اخلاق در قرآن – جلد ۱۰ ؟
تفسیر موضوعی قرآن کریم
آیت الله جوادی آملی عمومی
۶۷۱ زن و خانواده – جلد اول
کتاب اندیشه های راهبردی
دبیرخانه نشست اندیشه های راهبردی عمومی
۶۷۲ زن و خانواده – جلد دوم
کتاب اندیشه های راهبردی
دبیرخانه نشست اندیشه های راهبردی عمومی
۶۷۳ حکمت الهی عام و خاص
به ضمیمه: شرح فصوص حکیم فارابی و قسمت روانشناسی و منطق
محیی الدین مهدی الهی قمشه ای عمومی
۶۷۴ درآمدی بر فلسفۀ تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران – جلد اول خسرو باقری عمومی
۶۷۵ درآمدی بر فلسفۀ تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران – جلد دوم خسرو باقری عمومی
۶۷۶ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (ره )
(اهمیت، جایگاه و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت)
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) عمومی
۶۷۷ رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی دکتر علی شریعتمداری عمومی
۶۷۸ درآمدی بر فلسفۀ تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران – جلد اول خسرو باقری عمومی
۶۷۹ تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی محمد مددپور عمومی
۶۸۰ اهداف تربیت از دیدگاه اسلام
درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی (۲)
زیر نظر: حجت الاسلام علیرضا اعرافی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عمومی
۶۸۱ پیامبر اسلام (ره)؛ عرفان و معنویت نو
مجموعه مقالات (۱)
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران عمومی
۶۸۲ پیامبر اسلام (ره)؛ عرفان و معنویت نو
مجموعه مقالات (۲)
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران عمومی
۶۸۳ عرفان اسلامی علامه محمدتقی جعفری عمومی
۶۸۴ آداب تعلیم و تعلّم در اسلام دکتر سید محمد باقر حجّتی عمومی
۶۸۵ حکمت انسی و زیبایی شناسی عرفانی هنر اسلامی محمد مددپور عمومی
۶۸۶ هنر و ارزش جورج دیکی
ترجمه: محمد روحانی
عمومی
۶۸۷ غزالی شناسی (گزیده مقالات) به اهتمام: میثم کرمی عمومی
۶۸۸ ایدۀ دانشگاه کارل یاسپرس
ترجمه: مهدی پارسا، مهرداد پارسا
عمومی
۶۸۹ درآمدی بر زیبا شناسی الیور لیمن
ترجمه: محمدرضا ابوالقاسمی
عمومی
۶۹۰ زیباشناسی چیست؟ مارک ژیمنز
محمدرضا ابوالقاسمی
عمومی
۶۹۱ اخلاق تدریس ا. اف. (امیدوار) عمومی
۶۹۲ ویژه گی های معلم خوب آیت الله مظاهری عمومی
۶۹۳ جنسیت در آرای اخلاقی
از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری
فاطمه صادقی عمومی
۶۹۴ رهیافتی به تربیت علمی – تحلیل آموزه های دین در تعلیم و تربیت ۱
تصحیح دانسته ها و تحصیل بایسته ها با معیار قرآن
دکتر فتح الله نجارزادگان عمومی
۶۹۵ اخلاق در قرآن – جلد اول
مناسب برای تدریس اخلاق اسلامی در دانشگاه ها
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
به قلم: علی شیروانی
عمومی
۶۹۶ اخلاق در قرآن – جلد دوم
مناسب برای تدریس اخلاق اسلامی در دانشگاه ها
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
به قلم: علی شیروانی
عمومی
۶۹۷ اخلاق حرفه ای احد فرامرز قراملکی عمومی
۶۹۸ مهدیان دروغین رسول جعفریان کلام اسلامی
۶۹۹ ایضاح المراد فی شرح کشف المراد علی ربانی گلپایگانی کلام اسلامی
۷۰۰ د قلمرو وجدان دکتر عبدالحسین زرّین کوب کلام اسلامی
۷۰۱ آموزش کلام اسلامی  – خداشناسی – جلد اول محمد سعیدی مهر کلام اسلامی
۷۰۲ آموزش کلام اسلامی  – راهنماشناسی، معاد شناسی – جلد دوم محمد سعیدی مهر کلام اسلامی
۷۰۳ کلام تطبیقی – نبوت، امامت و معاد علی ربانی گلپایگانی کلام اسلامی
۷۰۴ درآمدی به شیعه شناسی علی ربانی گلپایگانی کلام اسلامی
۷۰۵ منشور عقاید امامیه
شرحی گویا و مستدل از عقاید شیعه اثنی عشری در یکصدو پنجاه اصل
آیت الله جعفر سبحانی کلام اسلامی
۷۰۶ تبیین براهین اثبات خدا آیت الله جوادی آملی کلام اسلامی
۷۰۷ در آمدی بر علم کلام علی ربانی گلپایگانی کلام اسلامی
۷۰۸ ولایت فقیه امام خمینی (ره) کلام اسلامی
۷۰۹ بررسی کارکرد های اجتماعی انتظار حضرت مهدی (عج) در ایران معاصر محمدصادق ربانی خوراسگانی کلام اسلامی
۷۱۰ تاریخ فرق اسلامی (۱)
فرقه های نخستین، مکتب اعتزال، مکتب کلامی اهل سنت، خوارج
دکتر حسین صابری کلام اسلامی
۷۱۱ بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت در دیدگاه فریقین حجت الاسلام دکتر فتح الله نجارزادگان کلام اسلامی
۷۱۲ زن در آینه ی جلال و جمال آیت الله جوادی آملی کلام اسلامی
۷۱۳ آداب مناظره با وهّابیت
مجموعه ای از قواعد اخلاقی، فنّی و تخصّصی در گفتگوها و مناظرات
سید مجتبی عصیری کلام اسلامی
۷۱۴ پیدایش انسان دکتر حامد وحدتی نسب کلام اسلامی
۷۱۵ نقد فمینیسم از منظر نویسندگان غرب سید جعفر حق شناس کلام اسلامی
۷۱۶ اصول حدیث
(علم الحدیث، درایه الحدیث، مصطلح الحدیث الشیعه)
عبدالهادی فضلی
ترجمه: محمدمهدی حقی، ابراهیم اقبال
کلام اسلامی
۷۱۷ حدیث شناسی آیت الله جعفر سبحانی
ترجمه: محسن احمدوند
کلام اسلامی
۷۱۸ فرهنگ نامۀ علوم قرآن (علوم و تألیفات) دکتر ابراهیم اقبال کلام اسلامی
۷۱۹ نبوت از دیدگاه امام خمینی تدوین: فروغ ااسادات رحیم پور کلام اسلامی
۷۲۰ نگین آفرینش (۱)
درسنامه دوره عمومی معارف مهدویت
محمدامین بالادستیان، محمدمهدی حائری پور، مهدی یوسفیان کلام اسلامی
۷۲۱ راهنمای آموزش و پژوهش در نهج البلاغه ابوالقاسم طاهری کلام اسلامی
۷۲۲ کتاب نقد – ولایت فقیه -۱
فصلنامه انتقادی _ فکری در حوزه علوم انسانی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کلام اسلامی
۷۲۳ کتاب نقد – ولایت فقیه -۲
فصلنامه انتقادی _ فکری در حوزه علوم انسانی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کلام اسلامی
۷۲۴ ریزش ها در حکومت علوی علی کریمیان صیقلانی کلام اسلامی
۷۲۵ خدا در حکمت و شریعت محمدحسن قدردان قراملکی کلام اسلامی
۷۲۶ بررسی محکم و متشابه با رویکرد معنا شناسی اعظم حیدری عارف کلام اسلامی
۷۲۷ چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیّع؟ حمیدرضا شاکرین کلام اسلامی
۷۲۸ فرهنگ اصطلاحات علم کلام مسلم محمدی کلام اسلامی
۷۲۹ پنجاه درس اصول عقائد برای جوانان آیت الله ناصر مکارم شیرازی کلام اسلامی
۷۳۰ خداشناسی فطری عزیزالله مهریزی کلام اسلامی
۷۳۱ ایمان و آزادی در قرآن سید محمدعلی داعی نژاد کلام اسلامی
۷۳۲ نهج البلاغه – نقد ها و پاسخ ها محمدحسن نادم کلام اسلامی
۷۳۳ گرایش ها و مذاهب اسلامی
در سه قرن نخست هجری
ابوحاتم رازی، علی آقانوری کلام اسلامی
۷۳۴ آئین دادرسی پیامبر اعظم (ص) محمد درگاه زاده کلام اسلامی
۷۳۵ هستی و هبوط
انسان در اسلام
حمید پارسانیا کلام اسلامی
۷۳۶ همتایی قرآن و اهل بیت علیه السلام آیت الله جوادی آملی کلام اسلامی
۷۳۷ قیام حسین علیه السلام دکتر سید جعفر شهیدی کلام اسلامی
۷۳۸ نسیم اندیشه – دفتر یکم آیت الله جوادی آملی کلام اسلامی
۷۳۹ نسیم اندیشه – دفتر دوم آیت الله جوادی آملی کلام اسلامی
۷۴۰ نسیم اندیشه – دفتر سوم آیت الله جوادی آملی کلام اسلامی
۷۴۱ فلسفه و هدف زندگی علامه محمدتقی جعفری کلام اسلامی
۷۴۲ ولایت تشریعی و تکوینی
از دیدگاه علم و فلسفه
آیت الله جعفر سبحانی کلام اسلامی
۷۴۳ جهان شناسی در قرآن ابوالفضل کیا شمشکی کلام اسلامی
۷۴۴ معرفت امام عصر (علیه السلام) و تکلیف منتظران ابراهیم شفیعی سروستانی کلام اسلامی
۷۴۵ نوید امن و امان
پیرامون شخصیت، زندگانی، غیبت و ظهور حضرت ولی عصر (عج)
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی کلام اسلامی
۷۴۶ دیوان امام
مجموعه اشعار امام خمینی (ره)
مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی(ره) عمومی
۷۴۷ ریشه ها الکس هیلی
ترجمه: علیرضا فرهمند
عمومی
۷۴۸ دانشگاه اسلامی
رسالت ها، اصول و راهبردها
روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها عمومی
۷۴۹ استاد عشق
نگاهی به زندگی و تلاش های پروفسور سید محمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
ایرج حسابی عمومی
۷۵۰ جنبش انصارالله یمن
گزارش راهبردی
مختار شیخ حسینی عمومی
۷۵۱ آنچه در آمریکا نیافتم سید ابوالحسن ندوی
ترجمه: زاهد ویسی
عمومی
۷۵۲ نظریه بیداری اسلامی
براساس اندیشه ی سیاسی آیت الله خامنه ای (مدّ ظلّه العالی)
موسی نجفی عمومی
۷۵۳ فلسفۀ سیاسی دیو رابینسون
ترجمه: مصطفی یونسی
عمومی
۷۵۴ عقلانیّت حسن رحیم پور ازغدی عمومی
۷۵۵ عقلانیّت؛ بحثی در مبانی جامعه شناسی توسعه حسن رحیم پور ازغدی عمومی
۷۵۶ علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت حسن رحیم پور ازغدی عمومی
۷۵۷ دختران به عفاف روی می آورند
فمینیسم در ترازوی نقد
وندی شلیت و نانسی لی دموس
ترجمه: سمانه مدنی و پریسا پور علمداری
عمومی
۷۵۸ شخصیت و حقوق زن
پرسش و پاسخ های دانشجویی
سید ابراهیم حسینی عمومی
۷۵۹ جنسیت و دوستی
مواجهه ای اسلامی با مسأله رابطه دختر و پسر
دکتر حسین سوزنچی عمومی
۷۶۰ زهرا(س) برترین بانوی جهان آیت الله مکارم شیرازی عمومی
۷۶۱ عبرت های اندلس
تاریخچه غم انگیز شکست مسلمانان در اروپا
سعید طالبی عمومی
۷۶۲ دانشگاه اسلامی و رسالت دانشجوی مسلمان
سخنان مقام معظم رهبری پیرامون دانشگاه و دانشجودر سال ۱۳۸۲
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها عمومی
۷۶۳ حیات معقول علامه محمدتقی جعفری عمومی
۷۶۴ آشنایی با ژان ژاک روسو پل استراتن
ترجمه: کاظم فیروزمند
عمومی
۷۶۵ نگاهی قرآنی به حیات معنوی اسدالله جمشیدی عمومی
۷۶۶ روابط اجتماعی در اسلام علامه طباطبایی عمومی
۷۶۷ الهی نامه آیت الله حسن حسن زاده آملی عمومی
۷۶۸ ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک محمد مددپور عمومی
۷۶۹ اسلام و سیاست عادل ضاهر، حلیم برکات
ترجمه: عبدالله غلامرضا کاشی
عمومی
۷۷۰ نگاهی قرآنی به حق و باطل حسن معلمی عمومی
۷۷۱ کار و دین مجید رضایی عمومی
۷۷۲ تکامل زیستی و آیات آفرینش ابراهیم کلانتری عمومی
۷۷۳ آزادی
در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی
تدوین: دکتر منوچهر محمدی عمومی
۷۷۴ تبار انحراف
پژوهشی در جریان شناسی انحرافات تاریخی
زیر نظر: حجت الاسلام مهدی طائب
مؤسسه مطالعات فرهنگی لوح و قلم
عمومی
۷۷۵ یازده گفتار پیرامون بیداری اسلامی آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب عمومی
۷۷۶ جنگ نرم در همین نزدیکی علی محمد اسماعیلی عمومی
۷۷۷ علم غربشناسی چیست؟
ارزیابی انتقادی و ترجمۀ کتاب«ماذا یعنی علم الاستغراب»
دکتر حسن حنفی
مترجم: جنان سید عبد مناف الحلو
عمومی
۷۷۸ پژوهشی پیرامون مبانی نظری بیداری اسلامی در قرن اخیر
با تأکید بر اندیشه های حضرت آیت الله العظمی سیّد علی خامنه ای (مد ظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی
بتول یوسفی عمومی
۷۷۹ منشور هنر و هنرمند
در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
سید جلال شربیانی عمومی
۷۸۰ اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسد آبادی غلامرضا ضابط پور عمومی
۷۸۱ جنبش های اجتماعی معاصر ایران سعید زاهد عمومی
۷۸۲ غرب چگونه غرب شد؟ دکتر صادق زیبا کلام عمومی
۷۸۳ نهضت ترجمه سید احمد هاشمی
و دیگران
عمومی
۷۸۴ آشنایی با کشورهای اسلامی دکتر حسن روحانی
با همکاری جمعی از پژوهشگران مرکز تحقیقات استراتژیک
عمومی
۷۸۵ آشنایی با دکارت پل استراتن
ترجمه: هومن اعرابی
عمومی
۷۸۶ خاکریز اول رضا شیرین بیگی عظیمی عمومی
۷۸۷ سیری در سیرۀ معصومین – دفتر دوم
خلاصه آثار استاد شهید مرتضی مطهری
دانشگاه امام صادق (ع) عمومی
۷۸۸ عصر امام خمینی (ره) میراحمدرضا حاجتی عمومی
۷۸۹ حیات طیّبه
گزیده ی بیانات رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته)در حرم مطهر امام رضا (علیه السلام)
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی عمومی
۷۹۰ تاریخ معاصر ایران فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران عمومی
۷۹۱ نظریه های تاثیر گذار در علم نجوم که شما باید بدانید – ۳ جوآن بیکر
امیرحسین فرجاد نسب
عمومی
۷۹۲ فرهنگ اصطلاحات تخصصی علامه محمدتقی جعفری
به اهتمام: مسعود امید و همکاران
عمومی
۷۹۳ بنیاد فلسفه سیاسی در غرب
(از هراکلیت تا هابز)
دکتر حمید عنایت عمومی
۷۹۴ اسطوره دموکراسی
مجموعه مقالات – ۲
پروفسور حمید مولانا عمومی
۷۹۵ چیستی قانون طبیعت دیوید آرمسترانگ
ترجمۀ: امیر دیوانی
عمومی
۷۹۶ تاریخچه اندازه گیری
از جهان باستان تا عصر اطلاعات
اندرو رابینسون
مریم توفیقی
عمومی
۷۹۷ فلسفه تاریخ از دیدگاه اسلام علی حسن زاده عمومی
۷۹۸ انقلاب اسلامی و زمینه ها و ریشه های آن دکتر محمدرحیم عیوضی عمومی
۷۹۹ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتر محمدرضا مجیدی عمومی
۸۰۰ شیعه پاسخ می گوید آیت اللع مکارم شیرازی عمومی
۸۰۱ گزارش لحظه به لحظه از ماجرای فدک محمدباقر انصاری عمومی
۸۰۲ صفای باطن در پرتو رمضان سید محمد شفیعی مازندرانی عمومی
۸۰۳ ستایش آفتاب
هفتاد و دو توصیه ی رهبر معظم انقلاب به مداحان
مؤسسه آوای بینش عمومی
۸۰۴ احکام پزشکی و بیماران
پرسش و پاسخ های دانشجویی
سید مجتبی حسینی و سید محمدتقی محمدی عمومی
۸۰۵ اعتکاف عبادتی کامل
مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مد ظله
حجت الاسلام ابوالقاسم علیان نژادی عمومی
۸۰۶ لحظه های انقلاب محمود گلابدره یی عمومی
۸۰۷ غرب شناسی
اندیشه های بنیادین اسلامی
سید احمد رهنمایی عمومی
۸۰۸ تبریز و فرهنگ تشیّع هادی هاشمیان عمومی
۸۰۹ فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی تبریز – جلد یک میر ودود سید یونسی عمومی
۸۱۰ فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی تبریز – جلد دوم میر ودود سید یونسی عمومی
۸۱۱ سوالات ما
شامل ۳۱۳ سؤال پیرامون مسائل اعتقدی، کلامی، فقهی، تفسیری و تاریخی
حسین تاریخی عمومی
۸۱۲ نهج البلاغه – نقد ها و پاسخ ها ترجمه: دکتر علی شیروانی عمومی
۸۱۳ قرآن کریم ترجمه: آیت الله ناصر مکارم شیرازی عمومی
۸۱۴ توضیح المسائل
حضرت آیت الله امام خمینی قدس سره
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) عمومی
۸۱۵ نقشه مهندسی فرهنگی کشور دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی عمومی
۸۱۶ غروب آفتاب در اندلس
بررسی سقوط حکومت مسلمانان در اندلس
محمد طنطاوی الجوهری
گروه ترجمه نشریه معارف
عمومی
۸۱۷ منتخب ملت
انتخابات در بیان رهبر تنقلاب
عمومی
۸۱۸ پدافند غیر عامل در یک نگاه معاونت توسعه فرهنگی و اطلاع رسانی عمومی
۸۱۹ نامۀ دولت اسلامی – ویژۀ دولت نهم و اقتصاد ایرانی- اسلامی
شماره ۵ و ۶
مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری انقلاب اسلامی
۸۲۰ نامۀ دولت اسلامی – ویژۀ دولت اسلامی و توسعۀ اسلامی – ایرانی
شماره ۳و۴
مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری انقلاب اسلامی
۸۲۱ بنیاد های معرفت شناسی در غرب و تشیع
جستارهایی در شناخت فلسفۀ دولت مدرن و ولت اسلامی
مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری انقلاب اسلامی
۸۲۲ تأملاتی در فلسفۀ انقلاب اسلامی و بازتاب های آن در جهان معاصر
با گفتارهایی از دکتر محمود احمدی نژاد
مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری انقلاب اسلامی
۸۲۳ مبانی حِکًمی و سیاست عملی دولت نهم در روابط بین الملل
با گفتارهایی از دکتر محمود احمدی نژاد
مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری انقلاب اسلامی
۸۲۴ خط امام
مروری اجمالی بر اندیشه های امام خمینی (ره)
دومین جشنواره کتابخوانی روشنا انقلاب اسلامی
۸۲۵ فجر ماندگار  – دفتر اول
مجموعه سخنرانی های سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم انقلاب اسلامی
۸۲۶ فجر ماندگار  – دفتردوم
مجموعه سخنرانی های سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم انقلاب اسلامی
۸۲۷ فجر ماندگار  – دفتر سوم
مجموعه سخنرانی های سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم انقلاب اسلامی
۸۲۸ فجر ماندگار  – دفتر چهارم
مجموعه سخنرانی های سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم انقلاب اسلامی
۸۲۹ فجر ماندگار  – دفتر پنجم
مجموعه سخنرانی های سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم انقلاب اسلامی
۸۳۰ فجر ماندگار  – دفترششم
مجموعه سخنرانی های سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم انقلاب اسلامی
۸۳۱ فجر ماندگار  – دفترهفتم
مجموعه سخنرانی های سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم انقلاب اسلامی
۸۳۲ مُعًجَم – مَقاییسُ الّغه احمد بن فَارِس بن زکَریَّا
دکتر محمد عوض مَرعِب و انسیه فاطمه محمد اصلان
لغت نامه
۸۳۳ تاریخ تمدن
مشرق زمین گاهواره تمدن – جلد اول
ویل دورانت
احمد آرام، ع.پاشایی، امیرحسین آریان پور
تاریخ تمدن
۸۳۴ تاریخ تمدن
یونان باستان – جلد دوم
ویل دورانت
امیرحسین آریان پور، رفتح الله مجتبایی، هوشنگ پیرنظر
تاریخ تمدن
۸۳۵ تاریخ تمدن
قیصر و مسیح – جلد سوم
ویل دورانت
حمید عنایت، پرویز داریوش، علی اصغر سروش
تاریخ تمدن
۸۳۶ تاریخ تمدن
عصر ایمان – جلد چهارم – بخش اول
ویل دورانت
ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده، ابوالقاسم طاهری
تاریخ تمدن
۸۳۷ تاریخ تمدن
عصر ایمان – جلد چهارم – بخش دوم
ویل دورانت
ابوالقاسم طاهری
تاریخ تمدن
۸۳۸ تاریخ تمدن
رنسانس – جلد پنجم
ویل دورانت
صفدر تقی زاده، ابوطالب صارمی
تاریخ تمدن
۸۳۹ تاریخ تمدن
اصلاح دینی – جلد ششم
ویل دورانت
فریدون بدره ای، سهیل آذری، پرویز مرزبان
تاریخ تمدن
۸۴۰ تاریخ تمدن
آغاز عصر خرد – جلد هفتم
ویل و آریل دورانت
اسماعیل دولتشاهی
تاریخ تمدن
۸۴۱ تاریخ تمدن
عصر لویی چهاردهم – جلد هشتم
ویل و آریل دورانت
پرویز مرزبان، ابوطالب صارمی، عبدالحسین شریفیان
تاریخ تمدن
۸۴۲ تاریخ تمدن
عصر ولتر – جلد نهم
ویل و آریل دورانت
سهیل آذری
تاریخ تمدن
۸۴۳ تاریخ تمدن
روسُو و انقلاب – جلد دهم – بخش اول
ویل و آریل دورانت
ضیاءالدین علائی طباطبائی
تاریخ تمدن
۸۴۴ تاریخ تمدن
روسُو و انقلاب – جلد دهم – بخش دوم
ویل و آریل دورانت
ضیاءالدین علائی طباطبائی
تاریخ تمدن
۸۴۵ تاریخ تمدن
عصر ناپلئون –  جلد یازدهم
ویل و آریل دورانت
اسماعیل دولتشاهی، علی اصغر بهرام بیگی
تاریخ تمدن
۸۴۶ مُفرَدات – الفاظ قرآن کریم علّامه راغب اصفهانی
ترجمه: حسین خداپرست
۸۴۷ تعدد قرائت ها محمد تقی مصباح یزدی
۸۴۸ ارزش معرفت شناسی تجربه دینی علی شیروانی
۸۴۹ انسان، مادی گری و اسلام محمد قطب
۸۵۰ تاملاتی در قرائت انسان از دین محمد مجتهد شبستری
۸۵۱ نقدی بر قرائت رسمی از دین محمد مجتهد شبستری
۸۵۲ دین و دولت علی ربانی گلپایگانی
۸۵۳ حکمت سقراط محمدتقی فروغی(ترجمه)
۸۵۴ روش شناسی انتقادی حمکت صدرائی حمید پارسانیا
۸۵۵ روش های تحقیق در علوم اجتماعی(جلد اول) باقر ساروخانی
۸۵۶ فاتحین جهانی(جنایتکاران حقیقی جنگ) لوئیس مارشالکو- عبدالرحیم گواهی
۸۵۷ سلطان عشق عبدالرحیم گواهی
۸۵۸ عذر تقصیر به پیشگاه عرفان و تصوف اسلامی عبدالرحیم گواهی
۸۵۹ قطره باران ما عبدالرحیم گواهی
۸۶۰ IsLamic Revolution of IRAN عبدالرحیم گواهی
۸۶۱ افسانه نجات بخشی علم ماری میجلی- عبدالرحیم گواهی
۸۶۲ دین و چالشهای جهان معاصر دفتر اول
۸۶۳ دین و چالشهای جهان معاصر دفتر دوم
۸۶۴ منظومه فکری آیت الله خامنه ای(ج۱) عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران
۸۶۵ منظومه فکری آیت الله خامنه ای(ج۲) عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران
۸۶۶ محمد پیامبری برای همیشه- مجموعه گفتارهای طرحی برای فردا(۱) حسن رحیم پور ازغدی
۸۶۷ علی و شهر بی آرمان- مجموعه گفتارهای طرحی برای فردا(۲) حسن رحیم پور ازغدی
۸۶۸ حسین عقل سرخ- مجموعه گفتارهای طرحی برای فردا(۳) حسن رحیم پور ازغدی
۸۶۹ مهدی ده انقلاب در یک انقلاب- مجموعه گفتارهای طرحی برای فردا(۴) حسن رحیم پور ازغدی
۸۷۰ عقلانیت- مجموعه گفتارهای طرحی برای فردا(۵) حسن رحیم پور ازغدی
۸۷۱ عرف قدسی-مجموعه گفتارهای طرحی برای فردا(۶) حسن رحیم پور ازغدی
۸۷۲ فقه و تئوری دولت-مجموعه گفتارهای طرحی برای فردا(۷) حسن رحیم پور ازغدی
۸۷۳ چهار گفتار- مجموعه گفتارهای طرحی برای فردا(۸) حسن رحیم پور ازغدی
۸۷۴ پنج گفتار-مجموعه گفتارهای طرحی برای فردا(۹) حسن رحیم پور ازغدی
۸۷۵ مدارا نه از راه پلورالیسم-مجموعه گفتارهای طرحی برای فردا(۱۰) حسن رحیم پور ازغدی
۸۷۶ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی ولایتی
۸۷۷ تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی علی جدید بناب و جمعی از نویسندگان
۸۷۸ حماسه جهور غلام رضا خواجه سروی
۸۷۹ هویت شناسی موسی حقانی
۸۸۰ پرسش ها و پاسخ ها- حکومت دینی حمید رضا شاکرین
۸۸۱ پرسش ها و پاسخ ها- راهنما شناسی محمدرضا کاشفی
۸۸۲ پرسش ها و پاسخ ها- دین و سیاست، ولایت فقیه،جهوری اسلامی شاکرین- کاشفی
۸۸۳ پرسش ها و پاسخ ها- روابط دختر و پسر محمد رضا احمدی- با هکاری جمعی از محققان
۸۸۴ پرسش ها و پاسخ ها- شخصیت و حقوق زن سید ابراهیم حسینی
۸۸۵ پرسش ها و پاسخ ها- شب قدر، معارف قرآن،برزخ و قیامت گروه مولفان
۸۸۶ نگرشی بر فرهنگ عمومی در جامعه اسلامی محسن مجتهد شبستری
۸۸۷ فرهنگ فقه  مطابق با مذهب اهل بیت(ج۱) سید محمود هاشمی شاهرودی
## فرهنگ فقه  مطابق با مذهب اهل بیت(ج۲) سید محمود هاشمی شاهرودی
۸۸۹ ریاضیات ریچارد کورانت-هربرت رابینز- سیامک کاظمی
۸۹۰ کیمیای سعادت(ج۱) ابو حامد غزالی طوسی
۸۹۱ کیمیای سعادت(ج۲) ابوحامد غزالی طوسی
۸۹۲ وقف نامه ربع رشیدی مجتبی مینوی- ایرج افشار
۸۹۳ چکیده اخلاق در قرآن محمدتی مصباح یزدی
۸۹۴ سیر تا پیاز مهدی قهرمان
۸۹۵ عرفان کیریشنا مورتی مهدی قهرمان
۸۹۶ روشها جواد محدّثی
۸۹۷ دموکراسی عقیم جواد سقای سعیدی
۸۹۸ مشکات – شرح الهیات شفا محمد تقی مصباح یزدی
۸۹۹ مبانی نظری بیداری اسلامی در قرن اخیر- با تاکید بر اندیشه های حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای
۹۰۰ تشکل نظم یافته مرکزمطالعات و پژوهش های سازمان بسیج
۹۰۱ خط امام روزبه زارع
۹۰۲ مجموعه از چشم انداز امام علی(ع)- شرحه شرحه محمد محمدیان
۹۰۳ نکته های ناب- گزیده بیانات رهبر فرزانه(ج۲)
۹۰۴ سرآمد – ماهنامه خبری- شماره ۳۷
۹۰۵ فرات حیات- بیانات امام و رهبری و علامه طباطبائی
۹۰۶ باران حکمت- دفتر دوم- سوره بقره محمد رضا رنجبر
۹۰۷ نظام ولایت فقیه نظام علوی یا مهدوی محمد نجفی
۹۰۸ خطابه غدیر محمد باقر انصاری
۹۰۹ حکایت آفتاب(۷) سید مهدی نجفی یزدی
۹۱۰ تفسیر سوره حجرات محسن قرائتی
۹۱۱ سخن یار(۹۰)- بیانات مقام معظم رهبری
۹۱۲ مجموعه مقالات همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
۹۱۳ فصلنامه قبسات (۶۱)
۹۱۴ دو فصلنامه سدید کلامی – شماره اول
۹۱۵ فهرست انتشارات شهریور ۱۳۹۶(سمت)- اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال
۹۱۶ یاران صادق آفتاب سید محسن صالح
۹۱۷ جوانی در ۱۸۰ ثانیه حسین سروقامت
۹۱۸ خمینی پدیده انسانی پیچیده روح الله نامداری
۹۱۹ سیره اخلاقی و سبک زندگی حضرت زهرا محمد رضاجباری
۹۲۰ فطرت شهید مطهری
۹۲۱ آیینه تمام نما آیت الله مکارم شیرازی
۹۲۲ آداب زندگی پیامبر علامه طباطبایی
۹۲۳ آزادی انسان شهید مطهری
۹۲۴ ادبیات فارسی حسین دهنوی
۹۲۵   ۳۱۳نکته گهربار علی رشیدی کهنسال
۹۲۶ در جستجوی علوم انسانی عبدالحسین خسروپناه و جمعی از نویسندگان
۹۲۷ گفتار در روش درست راه بردن عقل رنه دکارت- محمد علی فروغی
۹۲۸ روانشناسی مدرن وحقیقت فراموش شده انسان شهریار زرشناس