مناظره علم طبیعی دینی امکان یا امتناع با حضور استاد خسروپناه و استاد گلشنی؛

سومین کرسی نظریه پردازی و اولین مناظره علم طبیعی دینی، امکان یا امتناع، با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه و دکتر مهدی گلشنی در تاریخ پنجشنبه ۵ بهمن در محل سالن اجتماعات دانشگاه معارف اسلامی قم برگزار شد.
در ابتدای این مناظره علمی دکتر گلشنی به تعریف علم طبیعی دینی پرداخت و با بیان این که بر علوم بدون استثنا یک اصول متافیزیک حاکم است، گفت که علم تنها یافته های تجربی نیست اما این یافته ها در پرتو برخی اصول تبیین می شود.
وی افزود: این‌که کسی بدون اصل قبول می کند در جهان هدفی وجود ندارد و کسی هم خلاف آن را اثبات می کند، نشان می دهد که علم دینی یک ضرورت و اصول و فرع آن متافیزیک دینی و جهان بینی دینی است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: اصولی که در آن بر فیزیک، زیست شناسی و علم روز حاکم است با خداباوری نمی‌خواند.
وی گفت: علم دینی آن نیست که تجربه کنار رود بلکه باید ساختاری حاکم باشد که هم ارزش‌های اخلاقی و هم ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی را در خود جای دهد.
در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه به بیان بحث خود در سه مقدمه پرداخت و گفت: مبانی فلسفی علوم انسانی اسلامی به خوبی نظریه پردازی شده اما مراکزی که به علوم انسانی اسلامی بپردازد کم است.
وی در ادامه و در پاسخ به مخالفان برگزاری این مناظره که معتقد بودند دیدگاه‌های وی و استاد گلشنی درباره علم دینی یکی است، پس برگزاری چنین مناظره‌ای ناصواب خواهد بود، گفت که هرچند ما معتقد به امکان علم دینی باشیم اما تقریرمان یکسان نیست.
استاد حوزه و دانشگاه به بیان دلایل خود در این زمینه و سپس مباحث مرتبط با موضوع نشست پرداخت که استاد گلشنی گفت ما در اصل قضیه هم با هم اختلاف نظر داریم.