پژوهشگر فلسفه اسلامی: نظریه فلسفه تاریخ لازمه تحقق تمدن نوین اسلامی است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که استاد جعفری معتقد بود دیدگاه قهری، تاریخی نگرانه و خطی تاریخ را نمی سازد، گفت: نظریه فلسفه تاریخ علامه جعفری به درد تمدن نوین اسلامی می خورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، قاسم پورحسن، استاد دانشگاه علامه طباطبایی امروز در کنگره بزرگداشت علامه جعفری در تبریز به تشریح بحث فلسفه تاریخ از دیدگاه علامه جعفری پرداخت و اظهار داشت: تمدن نوین اسلامی بدون تولید فکر، اندیشه و همت عالی در عرصه های علمی حاصل نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: امروزه هزاران مقاله در کشور تولید می شود که هیچ یک دارای نظریه ای محکم نیستند، در مقابل به جرأت می توان اذعان داشت؛ نظریه فلسفه تاریخ علامه جعفری به درد تمدن نوین اسلامی می خورد.
دکتر پورحسن با بیان این‌که علامه طباطبایی، علامه جعفری و شهید مطهری همه دغدغه تمدن نوین اسلامی را داشته‌اند، گفت: بدون نگاه به تمدن نوین اسلامی نمی توان به کارآمدی علم و دین در تعالی جامعه سخن به میان آورد.
وی با بیان این‌که متأسفانه متفکران داخلی همچنان در حوزه میان‌فرهنگی اروپا محور حرکت می کنند، ادامه داد: هنوز فهم فلسفی دقیق درخصوص تکنولوژی نداریم، اما علامه جعغری با شناخت دقیق از مسائل روز و پیرامونی خود، توانست مباحث عمیق درخصوص انسان و ماشین مطرح کرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که علامه جعفری می‌گوید تاریخ را اراده های انسانی می‌سازند، نه ضرورت های بشری، گفت: بحران فلسفه تاریخ غرب از دیدگاه علامه جعفری؛ شامل بحران های عینبت، نسبیت، قوانین و الگوها، سوژه محوری و جزئی نگری است.
وی با اشاره به فلسفه تاریخ از دیدگاه علامه افزود: علامه جعفری اعتقاد دارد؛ دیدگاه قهری و تاریخی نگرانه و خطی تاریخ را نمی سازد، حرکت جامعه تکاملی و به سوی وحدت است، می توانیم تاریخ را بر اساس سنت دینی و الهی بفهمیم، اینگونه نیست که همه جوامع در همه شرایط آینده شان از گذشته‌شان بهتر باشد، تاریخ رها شده نیست، بلکه هدایت می شود، که هدایت عقلی و دینی بوده و جلوی سقوط تاریخ را می گیرد.
دکترپورحسن در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امیدوارم دومین کنگره بزرگداشت علامه جعفری بار دیگر بیست سال بعد برگزار نشود، انتظار داریم حداقل سالی یک بار باید برای بررسی آرا و اندیشه های علامه جعفری همایشی برگزار شود، متأسفانه در حوزه و دانشگاه در ذیل غرب اندیشه می کنند. که این امر اصلا بحثی فانتزی نیست، امروز نیازمند بزرگانی همچون علامه جعفری هستیم.
وی با بیان این‌که علامه جعفری متفکری مستقل بود، گفت: باید سنت اسلامی را فهمید تا بتوان به فلسفه اسلامی رسید، از نگاه نقادانه نسبت به متفکران خود غافل هستیم، یک متفکر تا زمانی که مورد نقد قرار نگیرد، ابعاد و عظمت وجودی‌اش شناخته نمی شود، بهتر است در برگزاری کنگره برای شخصیت‌ها تنها به بزرگداشت آن بزرگان توجه نشود./۹۳۵/پ۲۰۲/ب۲