دکتر مهدی گلشنی: نقد و آزاداندیشی در محیط های علمی کشور حاکم نیست

دکترمهدی گلشنی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز که در حاشیه کنگره بزرگداشت علامه جعفری در تبریز ترتیب یافت، اظهار داشت: متأسفانه در دانشگاه ها نگاه ها به غرب است، این در حالیست که بسیاری از اندیشمندان فکری غرب خود دیگر بدان منابع استناد نمی کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نقد و آزاداندیشی در محیط های علمی کشور حاکم نیست.

دکترمهدی گلشنی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز که در حاشیه کنگره بزرگداشت علامه جعفری در تبریز ترتیب یافت، اظهار داشت: متأسفانه در دانشگاه ها نگاه ها به غرب است، این در حالیست که بسیاری از اندیشمندان فکری غرب خود دیگر بدان منابع استناد نمی کنند.

وی ادامه داد: برخی از اندیشمندان و فلاسفه غرب بی دلیل شهرت پیدا کرده اند، متأسفانه مجلات و کتب داخلی نیز پر از سخنان آن هاست، جالب است که اگر به خود غرب مراجعه شود سخن این افراد چندان خریداری ندارد. امیدوارم برگزاری این کنگره زمینه آشنایی هر چه بیشتر جهان اسلام با اندیشه های علامه جعفری را فراهم کند.

دکتر مهدی گلشنی با اشاره به اندیشه های فلسفی علامه جعفری گفت: علامه جعفری سخنش این بود که به حرف توجه شود، نه شخص؛ یعنی اگر حرف حقی شنیده شد، مهم نیست که از غرب باشد یا شرق، علامه جعفری تقلید از برخی مسائل فلسفی غرب را نپذیرفت و خود با شیوه پدیدارشناسی توانست به برخی از حقایق هستی را با زبان فلسفه بیان کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر این‌که متأسفانه اکنون در کشور تولید علم و اندیشه در فضاهای دانشگاهی و حوزوی صورت نمی گیرد و تنها شاهد تقلید کورکورانه دانشگاهیان و حوزویان هستیم، گفت: در این میان وزارتخانه های مسؤول در کشور نیز با چشمانی بسته اقدام به صدور مجوز برای تدریس برخی اندیشه های دست چندم غربی دارند.

وی با بیان این‌که نقد و آزاداندیشی در محیط های علمی کشور حاکم نیست، گفت: علامه جعفری حرف های خوب راسل را نقد می کرد و حرفهای خوبش را تائید می کرد، بنابر این نباید به همه مسائل و امور مطلقا سیاه یا سفید نگریسته شود.

دکتر مهدی گلشنی ادامه داد: یکی از اشتباهات بزرگی که در جامعه اتفاق افتاده، این است که نه حوزه و نه دانشگاه نتوانسته اند وضعیت فرهنگی موجود در دانشگاه ها را رصد کنند، حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این زمینه نتوانسته اقداماتی داشته باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بنده از ۱۲ دانشگاه معتبر کشور گزارش گرفتم، وضعیت فعلی به گونه ای است که دانشگاه در تیررس جدی تهاجم فرهنگی غرب قرار دارند، تنها راهی که مانده این است که دغدغه‌مندها باید فرباد بزنند تا صدا به گوش مسؤولان و متولیان امر برسد.

دکتر مهدی گلشنی ادامه داد: متأسفانه وضعیت اسف‌ناکی در محیط های دانشگاهی کشور حاکم است، که نمی توان با پاک کردن صورت مسأله برطرف شوند، یا عده‌ای این وضعیت را نمی‌بینند تا خود را به کوری زده‌اند، امروز بایستی برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب به ویژه در فضای دانشگاهی چاره‌اندیشی شود./۹۳۵/ت۳۰۲/ب۱