حجت الاسلام دکتر حسن پناهی آزاد: دین، قرار گرفتن انسان در مسیر جاذبه ربوبی است

عضو هیأت علمی دانشگاه معارف اسلامی قم گفت: از دیدگاه استاد جعفری دین حق همان راهنمای حیات بشر و رکن اصلی حیات معقول است، قرار گرفتن انسان در مسیر جاذبه ربوبی دیگر تعریف علامه از دین است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، حجت الاسلام حسن پناهی آزاد، عضو هیأت علمی دانشگاه معارف اسلامی قم صبح امروز در دومین روز از کنگره بزرگداشت علامه جعفری که سالن بعثت دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد، اظهار داشت: ارتباط معرفت دینی و حیات معقول در منظومه فکری علامه جعفری قابل بررسی است.

وی با بیان این‌که زمینه معرفت‌شناسی امروزه در آثار پژوهشی جایگاه ممتازی دارد، خاطرنشان کرد: به تعبیر شهید مطهری معرفت شناسی زیربنای جهان‌بینی و آن لازمه ایدئولوژی است، اندیشه علامه جعفری برپایه حیات معقول بود، به عبارت دیگر هم بعد وجودی و هم حکایت‌گری معرفت از دیدگاه او مورد توجه بوده است.

حجت الاسلام دکتر پناهی آزاد با بیان این‌که نتیجه مباحث معرفت‌شناسی علامه در عنصر معرفت دینی متبلور است، گفت: معرفت دینی مبنای حیات معقول است، اما نسبت میان معرفت یا شناخت و وجود انسان چگونه است؟ در پاسخ باید دیدگاه علامه را باید مورد توجه قرار داد، علامه شخصیت مستقل فلسفی داشت و از هر مبنایی که لازم بود برای تبیین حیات معقول بهره برده است.

وی با بیان این‌که علامه در تعریف معرفت اعتقاد دارد؛ رکن فلسفه برای کشف هستی بوده و شناخت زیربنای جهان بینی است؛ تصریح کرد: از دیدگاه استاد دین حق همان راهنمای حیات بشر و رکن اصلی حیات معقول است، قرار گرفتن انسان در مسیر جاذبه ربوبی دیگر تعریف علامه از دین است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: دین یا همان شناخت اشاره به یکسری واقعیات دارد که معنای مفاهیم و الفاظی است که ما آنها را با عنوان دین می شناسیم، بر این اساس معرفت دینی؛ یعنی شناختی که متعلق به حقایق دینی است، این همان اعتقاد علامه نسبت به دین است.

وی با بیان این که تعلق وجودی به غایت دین یا همان اعتقاد به مبدا و طهارت باطنی شروط لازم برای تحقق معرفت دینی از دیدگاه علامه جعفری است، افزود: عنصر اساسی حیات معقول که محور اندیشه های علامه جعفری است؛ قرار گرفتن در مسیر جاذبه حق تعالی است.

حجت الاسلام دکتر پناهی آزاد با اشاره به مفهوم حیات معقول از دیدگاه علامه گفت: ایشان می فرماید؛ حیات معقول همان نسخه ای که قرآن از آن به عنوان حیات طیبه یاد می کند، است. یعنی تغییر از من مجازی به من حقیقی، ساخته شدن شخصیت انسان و فعلیت یافتن تمام استعدادهای انسان در مسیر شناخت هستی.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این‎‌که حیات معقول در منظومه فکری علامه جعفری تنها مفهوم حصولی صرف نیست، گفت: مرحوم استاد درصدد این بود؛ آنجه را که دین در اختیار ما قرار داده است؛ به شکل یه منظومه معقول با استفاده از مفاهیم مشترک بشری در اختیار جامعه قرار دهد./۹۳۵/پ۲۰۲/ب۱