۱۲ جلد از آثار جدید علامه جعفری همزمان با همایش ملی علامه جعفری در تبریز رونمایی شد.

۱۲ جلد از آثار جدید علامه جعفری همزمان با همایش ملی علامه جعفری در تبریز رونمایی شد.

این مجموعه ۱۲ جلدی از آثار که به صورت موضوع بندی تدوین شده است به همت نصری گردآوری و توسط موسسه حفظ و نشر آثار علامه جعفری منتشر شده است.

این آثار هفته گذشته نیز در حضور مقام معظم رهبری رونمایی شد که امروز نیز به صورت عمومی رونمایی و در اختیار پژوهشگران قرار گرفت

 

۱۲ جلد از آثار جدید علامه جعفری همزمان با همایش ملی علامه جعفری در تبریز رونمایی شد.

۱۲ جلد از آثار جدید علامه جعفری همزمان با همایش ملی علامه جعفری در تبریز رونمایی شد.

بر اساس این گزارش این مجموعه ۱۲ جلدی از آثار که به صورت موضوع بندی تدوین شده است به همت نصری گردآوری و توسط موسسه حفظ و نشر آثار علامه جعفری منتشر شده است.

این آثار هفته گذشته نیز در حضور مقام معظم رهبری رونمایی شد که امروز نیز به صورت عمومی رونمایی و در اختیار پژوهشگران قرار گرفت.

خبرگزاری تسنیم از تبریز،