تاریخ برگزاری همایش ملی بررسی اندیشه های فلسفی علامه جعفری (ره)با یک هفته تاخیر در روزهای اول و دوم آذرماه ۹۶برگزار خواهد شد


بدینوسیله به اطلاع ارائه دهندگان مقالات و متقاضیان شرکت در همایش ملی بررسی اندیشه های فلسفی علامه جعفری(ره) می رساند:

ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت بسیار خوب همه عزیزان، به دلیل درخواست تعداد قابل توجهی از صاحبان مقالات و اساتید حوزه و دانشگاه مبنی بر مصادف بودن تاریخ برگزاری همایش با عزاداری ایام دهه آخر صفر، شورای راهبردی همایش ، ضمن ارج نهادن به این درخواست زمان برگزاری و ارائه مقالات را با یک هفته ناخیر به روزهای چهارشنبه وپنجشنبه ۱ و ۲ آذر انتقال دادند.جزئیات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.

مکان و تاریخ بزرگداشت : ۱ آذرماه ۹۶ – تالار مصلی امام خمیتی (ره) تبریز / ساعت ۸ صبح
مکان و تاریخ ارائه مقالات : ۲ آذرماه ۹۶ در دانشگاه هنر اسلامی تبریز / ساعت ۸ صبح