تمدید ارسال مقالات ، پایان نامه ها و رساله های برتر همایش علامه جعفری(ره)

با توجه به درخواست های پژوهشگران، به اطلاع می رساند، آن دسته از پژوهشگرانی که مقاله جهت ارسال به همایش ملی بررسی اندیشه های فلسفی علامه جعفری(ره)”  در دست اقدام دارند و یا پایان نامه ،رساله ای  با محوریت آراء و اندیشه های علامه جعفری(ره) دارند می توانند تا روز شنبه مورخ ۱۵ مهر ۱۳۹۶، از طریق سایت همایش به نشانی honar.elmvadin.ir ارسال نمایند.

با توجه به اعطای فرصت جدید به پژوهشگران و محدود شدن زمان تا برگزاری همایش، به منظور تسریع ارزیابی مقالات  تأکید می گردد که مقالات متناسب با آیین نامه نگارش مقالات موجود در سایت ارسال گردد.
ضمنا در قسمت فراخوان پایان نامه می بایست کل پایان نامه بصورت فایلpdfهمراه با برگه صورتجلسه پایان نامه  یکجا ارسال گردد.