جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند تبریز

جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند تبریز روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲ در مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار شد.