استاد دکتر مهدی گلشنی، از دغدغه های تمام نشدنی این روزهایش می گوید

capture

 

معیار های سنجش پیشرفت علمی مان استعماری است.

ویژه نامه چهره صبح مصاحبه اختصاصی با دکتر مهدی گلشنی -۹۵/۹/۲۲

لینک دانلود ویژه نامه: sobhe-no_sp1