ضیافت اندیشه استادان دانشگاه صنعتی سهند – شهریورماه ۹۵

طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه صنعتی سهند تبریز همچون سالهای قبل با برنامه ریزی دقیق و مشخص به همت دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه صنعتی سهند تبریز و معاونت آموزش و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ؛ با حضور اعضای هیئت علمی برگزار گردید.
این دوره از ۳۱ شهریور ۹۵ در سالت جلسات شهید رجایی دانشگاه با مراسم افتتاحیه و با حضور رییس دانشگاه و مسول نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه شروع و در ۹ مرداد ۹۵ به پایان رسید.
کارگاه هفت روزه دانش افزایی ویژه استادن دانشگاه صنعتی سهند تبریز با حضور ۷۰ نفر از استادان و نخبگان دانشگاهی در دو گروه مجزا و با دو موضوع تاریخ علم و تمدن اسلامی و اخلاق حرفه ای  با هدف ارتقاء سطح علمی ؛ و هم اندیشی بین استادان در دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار شد.
در این دوره ها  اساتید ارجمند جناب آقای دکتر گلشنی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گرایش تاریخ علم و تمدن اسلامی و جناب اقای دکتر احد فرامرز قراملکی در گرایش اخلاق حرفه ای تدریس نمودند.
برگزاری نشست های هم اندیشی ؛ کرسی آزاد اندیشه با موضوع اقتصاد مقاومتی و سخنرانی در مورد بررسی میدانی جبهه مقاومت ٬ دیدار از خانواده معظم شهدا از جمله فوق برنامه های طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه صنعتی سهند تبریز می باشد.