جلسه پرسش و پاسخ با حضور آیت الله احمد احمدی

جلسه پرسش و پاسخ
با حضور آیت الله احمد احمدی
روز دوشنبه بعد از ظهر جلسه پرذسش و پاسخی با حضور آیت الله احمد احمدی و جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه در کتابخانه مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار شد.