جلسه استانی دبیران هم اندیشی استادان دانشگاه های آذربایجان شرقی

جلسه استانی دبیران هم اندیشی استادان دانشگاه های آذربایجان شرقی
جلسه استانی دبیران هم اندیشی استادان دانشگاه های آذربایجان شرقی روز شنبه مورخه ۹۴/۱۰/۱۹ ساعت ۱۵ در محل دفتر استانی نهاد برگزار گردید.
آقای دکتر علیرضا اکبری دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند تبریز نیز در این جلسه حضور داشتند