جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند تبریز

جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند تبریز امروز مورخه ۹۴/۰۹/۰۹ با حضور اساتید و مسئول دفتر نهاد رهبری راس ساعت ۸:۳۰ در مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار گردید.