ضیافت اندیشه استادان دانشگاه صنعتی سهند-شهریور۹۴

 طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه صنعتی سهند با هدف ارتقای توانمندی اساتید دانشگاه، با موضوع معرفت شناسی سطح یک از سی و یک مرداد ۹۴ تا ۲ شهریور در سالن جلسات شهید رجایی دانشگاه برگزار گردید.
آیین افتتاحیه این طرح با حضور دکتر خسروشاهی رییس دانشگاه صنعتی سهند و حجت الاسلام شاهدی؛ مسئول نهاد دانشگاه برگزار شد.
این طرح با حضور حجت الاسلام میرسپاه (عضو هیئت علمی موسسه آموزشی امام خمینی) با عنوان فلسفه علم و با شرکت پنجاه نفر از اعضای هیئت علمی برگزار گردید.