دومین جلسه از جلسات علم و دین ویژه خواهران-۹۳/۱۰/۰۸

دومین جلسه از جلسات علم و دین  دانشجویان خواهر مقاطع تحصیلات تکمیلی با حضور حجت الاسلام شاهدی ، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی سهند تبریز مورخ ۹۳/۱۰/۰۸در مرکز علم و دین برگزار شد.