انسان مدار و محور تعالی وقوف‎ناپذیر هستی است

ahmadvand-e1413963924808

نخستین همایش ابعاد وجودی انسان از منظر قرآن کریم، سنت و متفکران مسلمان با حضور استادان، محققان و صاحبنظران این حوزه ۲۸ و ۲۹ مهر ماه جاری در دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی برگزار شد

دکتر احمدوند سخنرانی خود را با طرح این مسئله و پرسش که انسان چگونه موجودی است آغاز کردند. وی  با تاکید بر پاک بودن سرشت انسان و با اشاره به مصدایق آیات قرآنی آن اظهار داشت: بررسی این موضوع از پرسش‎های دائمی اغلب حوزه‎های علمی و آکادمیک است. چنانچه برخی انسان را گرگ انسان پنداشته و زمینه ‎ساز حکومت‎های استبدادی دانسته‎اند، برخی او را موجودی پاک سرشت اما مدعی و علاقمند به مالکیت دانسته‎اند که زمینه‎ساز حکومت‎های مشروطه و تفکیک قوا تلقی کرده‎اند، ایشان اضافه کردند: عده ای انسان را از گوهری پاک و ناب و خلیفه‎الله دانسته‎اند که مصداق آیه شریفه “و نفخت فیه من روحی” است که از روح خدا در او دمیده شده است و زمینه ساز حکومت های الهی- مردمی. و برخی نیز او را ابزار ساز و Homo Faber  و زمینه‎ساز تمدن وترقی جامعه دانسته ‎اند. همه اینها نشان می‎دهد که انسان موجودی پیچیده است.

 

معاون پژوهشی دانشگاه در ادامه ضمن بررسی ابعاد وجودی مختلف انسان بیان داشت: درمجموع پنج پاسخ سیستماتیک و نهادمند برای این رسیدن به پاسخ بدست آمده، که منشاء پنج رویکرد مختلف برای شناخت انسان شده است .

دکتر احمدوند رویکرد اول را پاسخ بیولوژیک ارائه شده توسط دانشمندان که انسان را یک هستی بیولوژیک یا حیوانی با ساختار خاص دانسته که در طول میلیون‎ها سال تکامل پیدا کرده است ( نظریه داروینیسم) بیان کرده و افزود: بر این اساس شناخت او مستلزم کسب اطلاعات بیشتر راجع به اوضاع بیولوژیک و جسمی او است. این رویکرد وجوه معنوی و روحی انسان را مورد غفلت قرار داده است.

دکتر احمدوند دومین رویکرد را پاسخ فلسفی که توسط فلاسفه ارائه شده و انسان را یک حیوان ناطق می‎داندبرشمرد و اظهار داشت: این رویکرد بر ظرفیت‎ها، امکانات و انتخاب های انسان تأکید داشته و چون نطق یکی از ظرفیت‎ها و امکانهای کشف شده انسان است، لذا برای شناخت او باید دنبال ظرفیت‎های دیگر او گشت. وی اضافه کرد: براین اساس و در این رویکرد فیلسوف به سان یک معمار، هنرمند، مهندس و حتی ادیب به دنبال کشف امکان های جدید وجودی انسان است که البته در مورد این پاسخ هم گفته‎اند که نطق خاص انسان نیست بلکه سایر موجودات نیز نطق می‎کنند ولی انسان توان درک آن را ندارد.

وی پاسخ عرفانی و شهودی که توسط عرفا ارائه شده و انسان را نه فقط جسم یا اهل نطق بلکه اهل شهود می داند را سومین رویکرد این شناخت معرفی و بیان داشت: پاسخ شهودی مستلزم نوعی اتحاد میان شهودکننده و شهود شونده است. انسان همانطور که ذات خود و حالات درونی خود مثل غم و شادی و عاقل بودن را بی ‎واسطه ادراک می‎کند مفهوم انسان را به همین نحو شهود می‎کند، یعنی وجود آنها را در وجود خود می‎بیند. ایشان افزود: تعریف شهودی تعریف با قلب ( مرحله‎ای بالاتر از عقل  است) که در قالب کلمات و الفاظ نمی‎گنجد و فقط در قالب تمثیل و تشبیه ذکر می‎شود که اغلب نیز خطاپذیرند. غیر از علم حضوری معصومان، تعاریف شهودی مبتنی بر پیش فرض‎های جامعه.

عضو هیات علمی دانشگاه پاسخ فرهنگی که توسط انسان‎شناسان که انسان را نه یک ارگانیسم بیولوژیک بلکه یک هستی فرهنگی می‎داندرا به عنوان چهارمین رویکرد این شناخت برشمرد و اظهار داشت: این رویکرد بر آن است که چون ما یک فرهنگ واحد نداریم، انسان واحد هم نداریم. لذا برای شناخت انسان باید تنوع انسان‎ها مورد مطالعه و به عبارت دقیق‎تر به‎جای نظریه‎های مربوط به فهم ماهیت انسان ما نیازمند شناخت شیوه‎های زندگی انسان هستیم.

معاون پژوهشی دانشگاه پاسخ وحیانی ارائه شده توسط متألهان که انسان را  یک هستی معنوی دانسته به عنوان رویکرد پنجم این شناخت برشمرد و بیان داشت: بر اساس این شناخت انسان دارای یک هستی معنوی است که جسم او کانال به فعلیت رساندن ظرفیت‎های روحی و معنوی او است. وی خاطر نشان کرد: انبیاء الهی نیز برای کمک به باورسازی این ظرفیت‎ها آمده‎اند و انسان در این رویکرد در هر لحظه در حال ظرفیت‎سازی جدیداست به طوری که همه هستی جلوه‎ای از این حرکت متعالی و رو به جلوست و انسان محور و مدار این تعالی وقوف‎ناپذیر هستی است.

معاون پژوهشی دانشگاه در خاتمه سخنانش از همه برگزار کنندگان به ویژه  دبیر محترم همایش، ریاست و معاون محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی و همه مجریان و صاحبان مقالات و دانشجویان شرکت کننده در این همایش سپاسگزاری واظهار امیدواری کرد که این نشست فتح باب سلسله نشست هائی برای شناخت علمی و آکادمیک مقام انسان باشد.

منبع: اشراق نیوز