دریافت پاورپوینت های استاد دکتر مهدی گلشنی

  دریافت پاور پوینت های استاد گلشنی مطرح شده در طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه صنعتی سهندتبریز شهریور ماه93

ردیف

نام پاورپوینت

لینک دانلود

1

رابطه علم و دین

images

2

علم در قرآن و سنت

images

3

طبیعت شناسی از دیدگاه قرآن

images

4

اصول راهنما در شناخت طبیعت

images

5

چرا جهان بینی حاکم بر علم معاصر ناقص است

images

6

چرا علم در جهان اسلام شکوفا شد

images

7

علم و دین و معنویت در عصر ما

images