همایش پیشرفت از منظر قرآن و حدیث

دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در راستای منویات مقام معظم رهبردی در خصوص الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سالانه همایش علمی و پژوهشی در موضوعات مرتبط با الگو برگزار می‌نماید.
با توجه به اهمیت موضوع پیشرفت اسلامی، دبیرخانه حوزوی بر آن شد تا در سال ۱۳۹۳، این موضوع را در قالب ۵ محور مهم زیر از منظر قرآن و حدیث، مورد بحث و بررسی اندیشمندان حوزه و دانشگاه قرار دهد.
•    ماهیت و مؤلفه‌های پیشرفت اسلامی
•    مبانی و اصول پیشرفت اسلامی
•    ویژگیها و شاخص های جامعه پیشرفته از منظر قرآن و حدیث
•    عوامل و موانع پیشرفت اسلامی
•    بررسی انتقادی مبانی و شاخص های توسعه
امید است اساتید و پژوهشگران محترم حوزه و دانشگاه، با مشارکت جدی و ارائه مقالات علمی در تولید دانش در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سهیم گردند.
مشروح محورهای همایش در اینجا قرار دارد.

تقویم همایش:

مهلت ارسال مقالات: ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

زمان برگزاری: ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

آدرس دبیرخانه همایش:
قم، بلوار سمیه، بین کوی ۳۸ و ۴۰، ساختمان دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تلفن: ۳۷۸۳۷۴۲۰ (۰۲۵)
دورنگار: ۳۷۸۳۳۲۷۸ (۰۲۵)