لوح فشرده سخنرانی های دکتر گلشنی-دانشگاه صنعتی سهند تبریز

لوح فشرده سخنرانی های دکتر گلشنی در همایش علم و دین در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

کاری از مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند تبریز

برای تهیه این اثر با شماره 04113459024 تماس حاصل فرمایید .

و یا به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی سهند مراجعه فرمائید.

 

Cd-label2print