پنجمین نشست از سلسله نشست های علمی باشگاه پژوهشگران جوان

پنجمین نشست از سلسله نشست های علمی باشگاه پژوهشگران جوان نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی سهند تبریز با حضور حجت الاسلام حسن زاده معاون  دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی سهند تبریز، در محل مرکز مطالعات علم و دین  برگزار گردید.