چهارمین نشست با حضور حجت الاسلام دکتر پناهی

چهارمین نشست از سلسله نشست های علمی باشگاه پژوهشگران جوان نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی سهند تبریز با حضور حجت الاسلام دکتر پناهی از دانشگاه تبریز در محل مرکز مطالعات علم و دین  روز دوشنبه مورخه ۹۲/۲/۲۲ برگزار گردید.