سومین نشست علمی باشگاه پژوهشگران جوان

سومین نشست از سلسله نشست های علمی باشگاه پژوهشگران جوان نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی سهند تبریز با حضور حجت الاسلام دکتر شاهدی در محل مرکز مطالعات علم و دین برگزار گردید.