همایش علم دینی در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

در ابتدای جلسه حجه الاسلام دکتر شاهدی مسئول نهاد رهبری دانشگاه و دبیر مرکز مطالعات علم و دین  به استاد گلشنی خوش آمد گفت ، سپس استاد گلشنی در خصوص اهمیت تبیین رابطه علم و دین و چیستی علم دینی به ایراد سخنرانی پرداخت و در پایان به پرسش های حضار که جمعی از اساتید دانشگاه های تبریز و دانشجویان فعال در عرصه های فرهنگی دانشگاه صنعتی سهند بودند پاسخ گفت.

 http://sut.nahad.ir/uploads/DSC04511.jpg

http://sut.nahad.ir/uploads/DSC04512.jpg

http://sut.nahad.ir/uploads/DSC04515.jpg

http://sut.nahad.ir/uploads/DSC04517.jpg

http://sut.nahad.ir/uploads/DSC04530.jpg

http://sut.nahad.ir/uploads/58_4165_1398710998772_DSC04532.jpg

http://sut.nahad.ir/uploads/DSC04544.jpg

http://sut.nahad.ir/uploads/DSC04532.jpg

http://sut.nahad.ir/uploads/DSC04520.jpg

http://sut.nahad.ir/uploads/DSC04578.jpg