جلسه شورای راهبردی مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین

روز دوشنبه ۲۷/۱۲/۹۲ جلسه شورای راهبردی مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار شد. در این جلسه حجت الاسلام شاهدی دبیر مرکز و مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی سهند تبریز گزارشی از برنامه های انجام شده در سال ۹۲ و همچنین برنامه های پیشنهادی برای سال ۹۳ ارائه نمودند که مورد تصویب اعضا قرار گرفت.