جلسه اعضای شورای مشورتی مرکز مطالعات علم و دین

جلسه اعضای شورای مشورتی مرکز مطالعات علم و دین جهت هم اندیشی در مورخه ۲۰/۹/۹۲ ساعت ۱۶ در مرکز مطالعات علم و دین دانشگاه صنعتی سهند  با حضور حجت الاسلام شاهدی مسئول نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و اعضای شرکت کننده برگزار شد.در این جلسه درباره نحوه پیشبرد اهداف این مرکز و همچنین پیشنهادات و ایده های نو  تبادل نظر شد.