مرکز مطالعات علم و دین در یک نگاه

  هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی سهند در راستای تحقق بخشیدن به   آرمان های بلند انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، به ویژه منویات مقام معظم رهبری در خصوص ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در مورخه ۹۲/۰۷/۲۰ با تأسیس مرکز مطالعات علم و دین موافقت کرد و ساز و کار برنامه ها و پیشبرد اهداف آن را بر اساس اساسنامه ای که به همین منظور تدوین شده است، مورد تصویب قرار داد.

 دبیر مرکز مطالعات

 دبیر مرکز، مسئول‌ اجرایی‌ مرکز است که اهم‌ وظایف‌ او به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

 ¨ دعوت از ‌اعضای شورای راهبردی و تنظیم‌ دستور جلسات‌

¨ اجرای‌ مصوبات‌ شورای راهبردی در ارتباط‌ با امور مرکز

¨ ‌ تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و سه ساله به شورای راهبردی برای تصویب

¨ برقراری ارتباط‌ و امضای تفاهم نامه با سایر مراکز‌ مشابه‌ در جهت پیش برد اهداف مرکز به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ شورای راهبردی

¨ تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی به شورای راهبردی برای تصویب

¨ تهیه‌ و تنظیم‌ آیین‌نامه ها، دستورالعمل‌ها و روشهای‌ اجرایی‌ و ارائه گزارش‌ فعالیت‌ سالانه‌

¨  تهیه و فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط

 اهداف مرکز مطالعات علم و دین

¨ ارتقای سطح علمی اساتید دانشگاه به ویژه اساتید گروه معارف

¨ استفاده از ظرفیت فکری و علمی اساتید دانشگاه

¨ مطالعه و ارائه راهکار در مورد سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در راستای فرهنگ سازی برای ترویج مطالعات دینی در دانشگاه

¨ شناسایی و بررسی شبهات دینی در حوزه های مختلف و ارائه پاسخی متقن و منطقی

¨ اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف مرکز

¨ شناسایی و اولویت بندی نیازهای دینی دانشگاه و تبدیل آن به پروژه های مطالعاتی

¨ ترویج و انتشار نتایج مطالعات و پژوهشهای انجام شده به صورت مجله علمی، کتاب ، نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف مرکز و برابر ضوابط و مقررات موضوعه کشوری

¨ همکاری پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و  پژوهشی داخلی ، خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی در زمینه علوم انسانی و در  جهت استفاده از ظرفیت های آنها و پرهیز از موازی کاری مضر

¨ ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده در مرکز

¨ برگزاری همایش های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاههای آموزشی

¨ جذب و بهره مندی از پژوهشگران مستعد و نخبه حوزوی و دانشگاهی در جهت انجام وظایف مرکز

کارگروه های علمی مرکز

فعالیت های مرکز مطالعات در قالب شش کارگروه و هر کدام زیر نظر یکی از اساتید انجام می شود. این کارگروه ها به ترتیب عبارتند از : کارگروه علم دینی (الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) ، کارگروه قرآن و حدیث ، کارگروه فلسفه و کلام اسلامی ، کارگروه سبک زندگی (اخلاق اسلامی) ، کارگروه تاریخ و تمدن اسلامی و کارگروه مطالعات فرهنگی (مهندسی فرهنگی).

هر یک از کارگروه ها با جذب نیروهای متخصص و تأمین امکانات ، متناسب با موضوع فعالیت خویش و در راستی اهداف مرکز به فعالیت می پردازند. از باب نمونه ، عناوین و موضوع کارگروه علم دینی به قرار زیر است :

 1. تاریخ و تحولات مسأله علم و دین در جهان غرب و اسلام

 2. نسبت های ممکن میان علم و دین

 3. رویکردهای گوناگون به مسأله علم و دین (فلسفی ، عرفانی ، کلامی ، علمی و … )

 4. نگرش ادیان ابراهیمی به مسأله علم و دین

 5. ویژگی های خاص علم و ارتباط آن با دین

 6. ویژگی های خاص دین و ارتباط آن با علم

 7. ماهیت و کارکردهای دین از منظر مکاتب فلسفی علم

 8. دیدگاه های دانشمندان و فیلسوفان برجسته علم درباره دین

 9. دیدگاه های متفکرین برجسته اسلامی درباره نسبت علم و دین

 10. چیستی و ماهیت علم دینی

 11. ضرورت ها و وجوه اهمیت علم دینی

 12. ارزیابی انظار اندیشمندان درباره علم دینی

 13. راه کارهای تحقق علم دینی در حوزه های مختلف علوم

 14. ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در تولید علم دینی

 15. علم دینی و اسلامی شدن دانشگاه ها

 16. امکان و معنای علوم انسانی – اسلامی

 17. مدل هایی برای اسلامی کردن علوم انسانی

 18. گستره دین و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 19. اصول و ارکان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 20. مطالعه تطبیقی و ارزیابی روش شناسی تدوین نقشه راه اسلامی و غیر اسلامی پیشرفت

مخاطبان مرکز

مرکز مطالعات علم و دین مخاطبان خود را به دو گروه عمده زیر تقسیم کرده است :

 دانشوران و نخبگان علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی

نخبگان فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی کشور


Picture1