اسلام با علوم پایه ی تکنولوژی پیوند ندارد

اسلام با علوم پایه ی تکنولوژی پیوند ندارد

سخنرانی،مطالعات تکنولوژی عبدالحسین خسروپناه - رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران صبح امروز در همایش «فرهنگ و تکنولوژی» با بیان اینکه تکنولوژی متأثر از جهان شناسی و انسان شناسی است، گفت: وقتی بشر به سمت...

ادامه مطلب ...