علوم تجربی و خداباوری در گفت و گو با دکتر مهدی گلشنی

علوم تجربی و خداباوری در گفت و گو با دکتر مهدی گلشنی

اشاره دکتر مهدی گلشنی از اساتید حوزه فیزیک و فلسفه و نظریه‌پرداز شناخته شده علم دینی در ایران و مجامع بین‌المللی است که کتاب‌ها و مقالات متعددی  را در این زمینه نگاشته است اهتمام به علم، خداباوری  و خودباوری سه موضوع...

ادامه مطلب ...