گزارش دومین روز همایش فرهنگ و تکنولوژی

گزارش دومین روز همایش فرهنگ و تکنولوژی

به گزارش بخش خبری پایگاه علم دینی به نقل از گذار، مراسم اختتامیه همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی با موضوع “درنگی فرهنگی در مسیر پرشتاب صنعتی شدن” روز دوشنبه ۲۲اردیبهشت از سوی اندیشکده مهاجر و با حضور بزرگان اندیشه ایران...

ادامه مطلب ...