آرشیو "معرفی کتاب"

معرفی کتاب”فـرهـنـگ و پـیشـرفـت مـطلـوب”

معرفی کتاب”فـرهـنـگ و پـیشـرفـت مـطلـوب”

کتاب “فرهنگ و پیشرفت مطلوب” به کوشش سیدحسین امامی در گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه با هدف شناساندن و فراگیرسازی یادداشت‌ها و گزارش‌ها و مصاحبه‌های مختلف با استاد مهدی گلشنی توسط موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر به...

ادامه مطلب ...
معرفی کتاب«علم و دین؛ در جست و جوی حقیقت» نوشته جان پوکینگهورن

معرفی کتاب«علم و دین؛ در جست و جوی حقیقت» نوشته جان پوکینگهورن

علم و دین هر دو بخشهایی از تلاش گسترده بشر برای فهم درست اند. اگر علم، حاصل اندیشه انسان در مواجهه غیرشخصی با جهان فیزیکی است، دین، حاصل مواجهه فراشخصی با واقعیت قدسی خداوند است. علم و دین هر دو جست وجوگر حقیقت اند،...

ادامه مطلب ...
معرفی کتاب” علم و دین”

معرفی کتاب” علم و دین”

علم و دین نویسنده: ایان باربور مترجم: بهاءالدین خرمشاهی این کتاب بررسی جامعی است از مسائل عمده‌ رابطه علم و دین بویژه آنچه در زمانه معاصر پدیده آمده است. ایان باربور با آنکه موضوعات علمی و دینی را متفاوت می‌ داند...

ادامه مطلب ...
« فلسفه در سرزمین نبوت » (فلسفه اسلامی از آغاز تا امروز)

« فلسفه در سرزمین نبوت » (فلسفه اسلامی از آغاز تا امروز)

« فلسفه در سرزمین نبوت » (فلسفه اسلامی از آغاز تا امروز) نویسنده: سیدحسین نصر مترجم: بیت‌الله ندرلو ناشر: ترجمان علوم انسانی، چاپ اول ۱۳۹۶ دکتر نصر در بخش اول گزارش مفصلی از مطالعات و پژوهش‌هایی ارائه می‌کند که...

ادامه مطلب ...