پنجمین کنفرانس بین المللی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

با تلاش مستمر چندین ساله و تکاپوی فشرده علمی صدها تن از اندیشمندان و پژوهشگران کشور، پیش ­نویس اولیه الگوی اجمالی پشرفت کشور(الگوی پایه) مشتمل بر بخش­های اساسی مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر در شرف تدوین است. اینک زمان آن فرا رسیده است که این ویراست اولیه و اسناد پشتیبان آن در فضای علمی کشور، تبیین و نقد شود تا پس از تکمیل، ارتقا و انسجام­ بخشی اجزای آن مبنای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(الگوی تفصیلی) قرار گیرد. این کنفرانس با چنین هدفی برگزار می ­شود. پیش ­نویس­ های اسناد الگوی پایه از طریق وبگاه کنفرانس در دسترس است.

 

اسناد الگوی پایه را می توان به دو بخش تصویرسازی مطلوب و تحول عملی تقسیم‌بندی کرد. اسناد مبانی، آرمان ­ها، رسالت و افق در حقیقت با بیان مقدمات نظری الگو، تصویری از آینده مطلوب و آرمانی کشور را شکل می‌دهند. سند تدابیر به عنوان ابزار تحول عملیاتی، چگونگی گذار از وضع جاری به مطلوب را مشخص می‌سازد.

 

انتظار می‌رود محققان محترم با مطالعه سند مورد نظر خود با مد نظر قرار دادن معیارهای مختلفی به نقد محتوای اسناد و ارائه پیشنهادهای جایگزین همت گمارند. در ذیل نمونه‌‌هایی از معیارهایی که می‌توانند مستمسک نقد اسناد قرار بگیرند آمده است:

 

 • ابتنای اسناد بر هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی اسلامی
 • بررسی وجود انسجام و هماهنگی یک سند با دیگر اسناد
 • تناسب اسناد با سند مبانی الگوی پایه
 • روش­ شناسی و تناسب روش با محتوا
 • وجود یک چارچوب یا نظامواره نظری مناسب برای تبیین مفاهیم
 • کفایت یا غنای محتوایی سند
 • میزان ابتکار و نوآوری
 • بهره­ گیری از منابع دینی
 • شیوایی و روانی متن
 • سازگاری با دستاوردهای علمی
 • سازگار با اقتضائات زمانی و مکانی و ظرفیت های بومی
 • آرمانگرایی و کمال‌گرایی
 • واقع­بینی و ناظر به حل مشکلات و مسائل اساسی نظام
 • قابلیت اجرا و غیرانتزاعی بودن
 • مشخص نمودن فرایند پیشران به سوی آینده مطلوب
 • مناسب بودن تدابیر ارائه شده برای رسیدن به یک بند سند افق و پیشنهاد تدابیر جایگزین

 

 لذا اهداف عملیاتی از برگزاری این کنفرانس را می‌توان در دو مورد زیر خلاصه نمود:

 

 1. نقد و تکمیل پیش نویس­ های اسناد مبانی، آرمان‌ها و …. و ارائه پیشنهادهای جایگزین
 2. مطالعه بندهای سند افق (به عنوان اهداف مطلوب کشور) و ارائه تدابیر مناسب برای چگونگی دستیابی به آنها
 
برای مشاهده و دریافت پیش نویس های اسناد الگوی پایه، اینجا کلیک کنید. 
جهت مشاهده عکس در اندازه واقعی روی عکس کلیک کنید