فایل صوتی-دکترگلشنی-همایش علم دین وفلسفه دانشگاه صنعتی سهند

سخنرانی دکترگلشنی-همایش علم دین وفلسفه دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین دانشگاه سهند تبریز همایش بزرگی را روز دوشنبه مورخ ۹۳/۲/۸ باحضور دکتر مهدی گلشنی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیر گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف ،با موضوع «علم ، دین و فلسفه» برگزار کرد. در این همایش که در محل آمفی تئاتر شهید آوینی و با مشارکت جمع کثیری از اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند برگزار گردید.

فایل صوتی سخنرانی :

 

لینک دانلود:

121